Komunikat z zebrania Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

W przededniu Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę 7 czerwca 2019 r. w Częstochowie, z udziałem gości z zagranicy, obradowała Rada KIAK. Uczestniczyli w niej również Asystenci Diecezjalni wraz z Biskupem Mirosławem Milewskim, Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej. Podczas drugiego w roku 2019 zwyczajnego zebrania podsumowano ostatnie sprawy dotyczące Stowarzyszenia ale też, jako niepokojące uznano ataki na święte wizerunki naszej wiary i Kościół katolicki. Rada zaapelowała o wzajemne wsparcie i zjednoczenie w modlitwie wszystkich wspólnot polskiego Kościoła.

Rada wyraziła głęboką wdzięczność wszystkim, którzy świadectwem życia i osobistym oddaniem w ostatnim czasie wspierali obronę wiary Chrystusowej i naszych Kapłanów a dzieło Akcji Katolickiej czynią coraz bardziej rozpoznawalnym w przestrzeni naszej Ojczyzny. Ponadto, po konsultacjach z Radą Prawną Konferencji Episkopatu Polski, Rada KIAK przyjęła znowelizowany Statut, który zachowując jednolitość zapisów, umożliwi Akcjom Katolickim w poszczególnych diecezjach na określenie własnej podmiotowości i spełnienie wymagań litery prawa. Jeszcze w czerwcu Rada KIAK oczekuje na zatwierdzenie znowelizowanego Statutu Akcji Katolickiej w Polsce z jego integralnym Ramowym Statutem Diecezjalnym przez Konferencję Episkopatu Polski.

Wśród bieżących tematów Rada zapoznała się z działalnością dwóch Instytutów: DIAK Archidiecezji Krakowskiej i DIAK Diecezji Katowickiej. Ponadto omówiono najbliższe inicjatywy ogólnokrajowe, w tym pielgrzymkę rowerowo?biegową do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz zaplanowane na jesień wydarzenie finałowe dla organizowanych w diecezjach festiwali, przeglądów i konkursów pieśni patriotycznej, jakim będzie organizowany już po raz czwarty na Zamku Królewskim w Warszawie, Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Prezes Zarządu KIAK
Urszula Furtak

galeria – patrz (foto.: R. Furtak, Adam Stawiarski)