Kościół Św. Zygmunta. Refleksja, wręczenie medali oraz procesyjna modlitwa przebłagalna.

Kolejne zatrzymujące się w pobliżu kościoła Św. Zygmunta autokary były znakiem, rozpoczynającego się tegorocznego sobotniego spotkania w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę, które zaplanowano jako ekspijacyjno?przebłagalne wraz z modlitwą dziękczynną za opiekę nad Akcją Katolicką. Zebranych w pielgrzymów i gości Akcji Katolickiej powitał i całość spotkania poprowadził wiceprezes KIAK, Kazimierz Kryla. Następnie swoje słowo do zebranych skierowała prezes KIAK, Urszula Furtak, która podziękowała gospodarzowi świątyni za otwartość i gościnne przyjęcie. Odniosła się także do wydarzeń ostatniego czasu w naszym kraju, w tym dokonanych licznych profanacji wizerunku MB Częstochowskiej oraz dokonywanych aktów napaści na sakramentalne kapłaństwo i naszą wiarę. W załączeniu publikujemy je w całości. Podziękowała też członkom Akcji Katolickiej i Księżom Asystentom zapewniając ich o wsparciu modlitewnym.

Kolejno głos zabrali Biskup Mirosław Milewski, Asystent Krajowy Akcji Katolickiej oraz w imieniu Abp. Wacława Depo Ks. Prałat Andrzej Kuliberda, Wikariusz Biskupi a także zaproszeni goście Pan Zenon Handzel, prezes IPAK w Wielkiej Brytanii, Pan Patryk Czech Przewodniczący Prezydium Rady Krajowej KSM oraz Poseł RP Pan Jacek Kurzępa, członek AK. Odebrano także list od Posła RP Pana Jana Klawitera także członka AK.

Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie medali ?Za dzieło apostolstwa?, które przyznała w bieżącym roku Kapituła Medalu.  Otrzymali je Pani Grażyna Kominek, prezes DIAK Archidiecezji Krakowskiej oraz Pan Jerzy Rogalski, prezes DIAK poprzednich kadencji w Diecezji Elbląskiej oraz Abp. Stanisław Gądecki, któremu medal wręczono na zakończenie Mszy Św. na Szczycie Jasnej Góry.

Procesyjne przejście z kościoła Św. Zygmunta na Jasną Górę z modlitwą dziękczynno?przebłagalną  zabezpieczyli oraz poprowadzili przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe, orkiestra, flagi i emblematy Akcji Katolickiej, wielu diecezji w modlitewnym rozważaniu różańcowym przeszły pod Jasnogórski Szczycie by tam uczestniczyć pod przewodnictwem Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego a jednocześnie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w Mszy św. zwieńczającej tegoroczne pielgrzymowanie.

Elżbieta Olejnik

.

.

Wystąpienie Pani Urszuli Furtak, Prezes KIAK

Częstochowa, kościół Św. Zygmunta, 08.06.2019

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Ekscelencjo Księże Biskupie
Czcigodny Księże Prałacie, Wikariuszu Biskupi
Czcigodny Księże Proboszczu
Drodzy Kapłani, Księża Asystenci
Szanowni Państwo Parlamentarzyści
Drodzy przyjaciele z KSM i Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii
Wszyscy zgromadzeni pielgrzymi i goście, wszystkich stopni i godności

Raz jeszcze pragnę wszystkich powitać i serdecznie podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia i wymowną obecność. Kolejny raz gromadzi nas Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Matki Bożej, Pani Jasnogórskiej i Królowej Polski obecnej tu od wieków. Dziś gdy wokół tyle zła, wyśmiewania i poniżania świętego wizerunku naszej Matki, napaści na sakramentalne kapłaństwo i wiarę Polaków, gromadzimy się u jej stóp, by przepraszać za wszelkie zniewagi ale też dać świadectwo wierności Bogu i Tobie Matko.

Dziś większość z nas, przybyłych tutaj ludzi Akcji Katolickiej, gromadzi się na zewnątrz gościnnego kościoła pw. Św. Zygmunta. Trwa bowiem remont Matki Kościoła Częstochowskiego, Katedry. Odczytuję to jako znak opatrznościowy dla nas, świeckich Chrystusowego Kościoła, by dać poprzez wyjście do otaczającej nas, trudnej rzeczywistości, publiczne świadectwo mocy naszej wiary. Nam także trzeba podjąć remont, gruntowną duchową odnowę i trzeba go jak nigdy dotąd. Polska to ciągle ziemia ludzi wiernych!

Jesteśmy świadkami jak szatańskie podszepty wciągają i rujnują godność kolejnych ludzi. W tą wielką machinę zła i wszelkich wynaturzeń wciąga ich pieniądz, zagłuszenie własnych sumień i złe rozumienie wolności. Z przestrzeni publicznej wycina się prawdę i odpowiedzialność za czyny i słowo. Wprowadza się emocje, zamęt i zwyczajne kłamstwo nazywane dziś ?fake newsyami?. Sięga się po nasze dzieci i młodzież. Próbuje się zrujnować spokój każdego. A wszystko po to by zburzyć siłę rodziny i Kościoła, by rozbić jedność wolnego narodu. Łatwiej bowiem steruje się ludźmi pogubionymi i zniewolonymi.

Nie możemy pozwolić na rozpychające się zło i na to by naturalny porządek wartości przegrał z ideologią gender i innymi patologiami. My, katolicy, mówimy stanowcze NIE niszczeniu naszej polskiej tożsamości, niszczeniu odpowiedzialnych i oddanych ludzi, świętych kapłanów, niszczeniu dorobku naszej kultury, sportu i gospodarki, niszczeniu żyznej chrześcijańskiej polskiej ziemi.

Świeci nam światło wolności. Ciągle wśród nas są ludzie odważni i gotowi do ofiary z siebie dla dobra innych, dla dobra i rozwoju naszej ukochanej Ojczyzny. Ostatnie wybory pokazały, że idzie też poruszenie i przebudzenie w naszym katolickim narodzie. Oby w pełni przyszło na czas. A idzie czas jeszcze bardziej trudny! Akcji Katolickiej powierzono misję apostolskiego działania i przeobrażania rzeczywistości społecznej mocą Ewangelii. Ile jest osób wśród nas, którzy posiadają biskupią pieczęć upoważniającą do przemiany i rozświetlania lokalnego świata, waszych diecezji, parafii i rodzin. Powierzono nam skarb wiary, trzymam go pod korcem czy idę z nim do pogubionych? Trzeba nam zbudować jeszcze silniejszą więź komunikacyjną. Ewangelizację dziś trzeba przenieść i prowadzić także w mediach społecznościowych. Tam są nasze dzieci i wnuki. Tą przestrzeń doskonale wykorzystują ludzie przeciwni naszej wierze. Kochani Bracia i Siostry z pielgrzymiego szlaku, mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia!

Kochani
Wiele spraw i tematów otacza swoją troską i zaangażowaniem Akcja Katolicka. Wśród nich nieustannie na czele pozostaje niezałatwiona sprawa poszanowania godności i ochrony życia ludzkiego a przede wszystkim zaprzestanie aborcji. Wspólne akcje licznych stowarzyszeń obrońców życia, na razie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Potrzeba nadal naszej modlitwy i działań w tej intencji. Za wszelkie inicjatywy banerowe i plakatowe, marsze i osobistą jasną postawę za życiem, bardzo Wam Wszystkim dziękuję i proszę nie ustawajmy w dążeniu do jego ochrony.

W błyskawicznym tempie zmienia się Świat i Europa. Powstają i nikną nowe partie, stowarzyszenia i fundacje. Zmienia się architektura i samochody, moda i sposób wypoczynku. Można by powiedzieć – wszystko. Jedno jest niezmienne, skała na której Chrystus zbudował swój Kościół. Choć nieludzko doświadczany, istnieje coraz dojrzalszy ponad 2 tysiące lat a wraz z nim idzie przez wieki chrystusowe kapłaństwo.

Drodzy Kapłani, Czcigodni Księża Asystenci
Dziś w jedności naszych wspólnot parafialnych i diecezjalnych Akcji Katolickiej zebranych niemalże u stóp Pani Jasnogórskiej, pragniemy wypowiedzieć Wam nasze podziękowanie za to, że jesteście. Za tę ciągle wielką polską wspólnotę kapłańską, oddaną i wierną. Odpowiadając na Boże wezwanie podjęliście się niesienia Ewangelii i formowania ludzkich sumień. To niełatwe zadanie. Trzeba się otworzyć na działanie Ducha Świętego i przestać się bać. A przecież to ludzkie. Kapłaństwo to namaszczenie i znamienna przynależność do Chrystusa. Kapłan to most pomiędzy Bogiem a człowiekiem, poprzez kierowane Słowo Boże i otrzymywane sakramenty.
Dziękujemy za Wasze przygotowanie doktrynalne. Drodzy Kapłani, dziękujemy że jesteście z ludem, że jesteście z nami w Akcji Katolickiej. Tylko tak można ją tworzyć, rozumieć i realizować jej misję. W jedności kapłanów i świeckich. Zapewniamy o naszej wdzięczności i nieustannej modlitwie.

Drodzy pielgrzymi
Naszą XXIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę, którą przeżywamy pod hasłem ?Z Maryją idziemy w przyszłość?, rozpoczęliśmy wczoraj spotkaniem Rady Krajowej oraz konferencją w Jasnogórskiej Sali Papieskiej. Poświęciliśmy ją osobie i nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda. Na jej zakończenie ponowiliśmy Akt Oddania Matce Bożej uczyniony w 1949r. przez Prymasa Polski, dziś Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda.
Piątkowy wieczór to również nasza modlitwa Apelu Jasnogórskiego i czuwanie nocne, za które serdecznie dziękuję Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej, która to czyni od lat.

Drodzy mi członkowie Akcji Katolickiej, serdecznie Wam wszystkim dziękuję za świadectwo Waszej wiary i apostolską działalność podejmowaną w Waszych parafiach i miastach, na poziomie diecezji ale też za podejmowanie wspólnych inicjatyw ogólnokrajowych. Przed nami niebawem kolejne propozycje.

Zbliża się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. To jedno z głównych świąt w Kościele katolickim. W licznych procesjach wszyscy adorujemy publicznie Najświętszy Sakrament. Jako wspólnota Akcji Katolickiej niejednokrotnie budujemy ołtarze. Nie wszyscy jednak dekorujemy swoje okna, by publicznie pokazać mieszkanie, gdzie wraz z nami, mieszka Bóg. To zapomniana ale bardzo prosta akcja. Zamanifestujemy naszą wiarę, dekorując okna naszych mieszkań symbolami chrześcijańskimi. Niech to będzie nasze #BożeOknonaŚwiat.

Już za chwilę wyruszymy, z naszą modlitwą przebłagalną za liczne akty profanacji Świętego wizerunku Matki Bożej i symboli naszej wiary ale też z dziękczynieniem za opiekę nad nami, Akcją Katolicką i polskim narodem. W tym miejscu pragnę wyrazić głośno jeszcze jedno podziękowanie: AK Archidiecezji Przemyskiej, która poprowadziła naszą ubiegłoroczną pielgrzymkę. Tegoroczną już za chwilę poprowadzą przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Tym samym zachęcam kolejną diecezję do poprowadzenia pielgrzymki w kolejnym roku.

Na rozpoczęcie sprawowanej na Szczycie Jasnej Góry Eucharystii, zatrzymamy się na ogólnoświatowej minucie dla pokoju w łączności z papieżem Franciszkiem a zakończymy ją odnowieniem naszego Aktu Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.

Raz jeszcze pragnę podziękować Księdzu Proboszczowi za otwartość i gościnę w tej świątyni a wszystkim zgromadzonym bardzo dziękuję za podjęty niełatwy Wasz pielgrzymi trud, za wszelkie zaproszenia do Waszych wspólnot, za wspieranie także mnie i dar ofiarowanej Waszej modlitwy.

Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce

galeria – patrz (foto.: Waldemar G.)

 

 

 

 

 

 

galeria – patrz (foto.: A. Dąbrowski)

 

 

 

 

 

 

galeria – patrz (foto.: A. Stawiarski)