Rekolekcyjne spotkanie liderów Akcji Katolickiej w Starym Sączu

Zakończyliśmy pierwszą turę świętego czasu rekolekcji dla liderów Akcji Katolickiej, organizowanych przez Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej w Starym Sączu. Tegoroczne rekolekcje głosi dla wiernych świeckich zrzeszonych w Akcji Katolickiej ks. dr Jan Bartoszek, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Myślą przewodnią tych dni były słowa; ?Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej?.

Do Centrum Opoka w Starym Sączu przybyli przedstawiciele Akcji Katolickiej z pięciu diecezji: krakowskiej, przemyskiej, lubelskiej, zamojsko-lubaczowskiej i tarnowskiej, łacznie 91 osób.

Ksiądz rekolekcjonista swoje konferencje i rozważania odniósł do listu świętego Pawła do Galatów:

?Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi,  nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami?

Na podstawie tego listu, ksiądz zwrócił uwagę na owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.

Uczestników rekolekcji odwiedził Pasterz Diecezji Tarnowskiej JE ksiądz biskup Andrzej Jeż, który w swojej wypowiedzi zdiagnozował sytuację Kościoła i nakreślił zadania dla wiernych świeckich, w tym dla Akcji Katolickiej.

Wszystkim, którzy przeżyli ten czas rekolekcji dziękuję za wspólną modlitwę, za Waszą obecność i za to że mogliśmy czerpać od siebie nawzajem to co w nas najcenniejsze. Życzę  Wam by ziarno słowa Bożego  rzucane  w nasze serca przyniosło błogosławione owoce i by zmieniło nasze oblicza i oblicze Akcji Katolickiej. Księdzu rekolekcjoniście dziękuję za każde słowo, które było z wielką starannością przygotowane, i tak wypowiedziane  żeby nie tylko do nas trafiło, ale pozostało w nas na  nasze życie i nasz codzienny trud.

Robert Rybak
prezes DIAK Diecezji Tarnowskiej

galeria – patrz