Robocze spotkanie Zarządu Krajowego

W sobotę 06. lipca 2019 roku w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej. Wśród tematów znalazły się podsumowania minionych ważnych dla Akcji Katolickiej wydarzeń oraz przygotowanie zaplanowanych w II połowie roku inicjatyw koordynowanych przez Zarząd Krajowy. Omówiono najbliższe niezbędne prace celem wprowadzenia w życie znowelizowanego Statutu Akcji Katolickiej, oczekującego aktualnie na zakończenie procesu notyfikacji w MSWiA. Przygotowano wstępne kalendarium oraz przedyskutowano propozycje kierunków pracy celem przedłożenia na najbliższym jesiennym posiedzeniu Rady KIAK. Ponadto omówiono stan przygotowania kolejnych materiałów formacyjnych oraz dopracowano szczegóły najbliższego Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Członkowie Zarządu z ubolewaniem odnieśli się do spraw nieustannych ataków na ludzi wiary i próbę rozbicia katolickiej rodziny. Z wdzięcznością, jako umocnienie przyjęto dokument watykański pt. ?Mężczyzną i kobietą stworzył ich? Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej [czytaj] oraz wpisujące się w tę tematykę oświadczenie Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich [czytaj].

Dyskutowano także nad prowadzoną polityką dotyczącą ochrony danych osobowych w Akcji Katolickiej. Spotkanie Zarządu Krajowego zakończono wspólną modlitwą i życzeniami dobrego wakacyjnego wypoczynku dla wszystkich Asystentów i członków Stowarzyszenia.

Urszula Furtak
Prezes Zarządu KIAK

czytaj:
1. Dokument watykański: ?Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji?
2. Oświadczenie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich w sprawie narzucania ideologii LGBT