Rocznica urodzin Śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Gdyby żył kończyłby dziś 100 lat. Śp. Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Z okazji tej rocznicy we wtorek 26. 11. br. w Świątyni Opatrzności Bożej została odprawiona Msza św. dziękczynna za życie śp. Prezydenta i Jego pełną gorliwości i patriotyzmu działalność dla Ojczyzny.  Eucharystii przewodniczył JEm kard. Kazimierz Nycz. Procesyjne wejście kilkudziesięciu Pocztów Sztandarowych, w tym Akcji Katolickiej w Polsce, Akcji Katolickiej z Jazgarzewa i Akcji Katolickiej z Piaseczna,  Członków Bractwa Kurkowego, Hierarchów Kościoła, odśpiewanie Hymnu Polskiego na otwarcie uroczystości, było zapowiedzią wielkich przeżyć.

Kim był Prezydent Ryszard Kaczorowski? Jaką przeszedł drogę, nim w końcu 1990 roku stał się osobą znaną w kraju? Przez wszystkie lata powojenne niewiele wiedzieliśmy o człowieku, który był przykładnym harcerzem i instruktorem ZHP, konspiratorem i więźniem sowieckim, łagiernikiem i żołnierzem II Korpusu. Niewiele wiedzieliśmy o  rodaku popularnym w polskim Londynie na długo przed objęciem stanowiska ministra, członku Rady Narodowej, a na koniec osobie sprawującej godność prezydenta RP na Uchodźstwie. Niewiele się to podkreśla, ale Pan Prezydent był Członkiem Akcji Katolickiej  w Londynie zanim został Prezydentem i ten status Członka Akcji utrzymał do końca, był z tego bardzo dumny.

Wiele z przywołanych faktów życiorysu prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego przypomniał Ksiądz Kardynał w kazaniu. Między innymi fakt, kiedy na dwa dni przed tragicznym, jak się okazało, wylotem do Smoleńska w 2010 roku Pan Prezydent Kaczorowski przyszedł do Świątyni Opatrzności Bożej aby nawiedzić grób swojego przyjaciela śp. ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego. Po krótkiej zadumie powiedział tak: ?Czym trzeba sobie zasłużyć, żeby w tak dostojnym miejscu spoczywać?? Wtedy nie wiedział o tym, że wkrótce jedna z tych nisz będzie miejscem Jego wiecznego spoczynku. W uroczystości uczestniczyła rodzina Pana Prezydenta, przedstawiciele władz państwowych i przyjaciele. Przyjechali harcerze i uczniowie szkół, których patronem jest prezydent Ryszard Kaczorowski, było Wojsko Polskie i Orkiestra Policji. Po Mszy św. nastąpiło składanie wieńców i wiązanek kwiatów na grobie śp. Ryszarda Kaczorowskiego w Panteonie Wielkich Polaków. Wiązankę czerwonych róż z szarfą złożyła też delegacja Akcji Katolickiej. Po krótkim nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli na plac przed Świątynią Opatrzności Bożej, gdzie odbył się Apel Chwały Oręża Polskiego z kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Śp. Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego wspomina się z wielką radością i sentymentem. Był niezwykle ujmującym i bezpośrednim człowiekiem, miał dużo poczucia humoru. Cenił sobie Akcję Katolicką i ludzi świeckich zaangażowanych w to dzieło. Nie odmówił wywiadu do miesięcznika ?Wierzyć Życiem? w 2005 roku. Jako jedyny Prezydent RP na Uchodźstwie wyróżnił medalem Polonia Restituta wiele  osób świeckich, w tym członków Akcji Katolickiej, za pracę dla Kościoła. On sam, na 50-lecie IPAK otrzymał od Ojca Świętego Jana Pawła II najwyższe odznaczenie papieskie ? Wielki Krzyż Orderu Piano ? przyznawany tylko głowom Państwa.

Śp. prezydent Ryszard Kaczorowski spoczął w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, wśród kilku innych osób, które jak On zginęli tragicznie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Pozostała pustka, smutek, wspomnienia i pamięć.

Elżbieta Olejnik

galeria – patrz