Spotkanie Zarządu Krajowego rozpoczęło obrady Rady

W piątek 18 października w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie zarządu krajowego AK.
Podczas spotkania omówiono istotne kwestie związane z pracą Krajowego Instytutu.
Po zakończeniu posiedzenia członkowie zarządu uczestniczyli w Eucharystii, którą celebrował J. E. Biskum Mirosław Milewski, Asystent Krajowy Akcji Katolickiej.

Artur Dąbrowski
galeria – patrz