Wielki Post ? refleksja, modlitwa i czyn

Kolejny Wielki Post w naszym życiu. To okres liturgiczny, w którym zestawia się dwie strony ? grzech człowieka i miłość Boga. Wielkopostny czas to wielkie preludium do największych i najważniejszych dla nas katolików Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Z całą wspólnotą Kościoła naszą myśl w tym czasie kierujemy do Jezusa, który cierpi i umiera. Z refleksją rozważamy wielkopostne kazania i nabożeństwa.

Okres ten to także czas, kiedy w naszym chrześcijańskim powołaniu do apostolstwa podejmujemy, nie tylko osobistą pogłębioną refleksję poprzez przeżywane rekolekcje i dni skupienia. To czas, w którym ze szczególną troską spoglądamy w stronę drugiego człowieka. Zachęcam do kontynuacji licznych inicjatyw rozważania męki Chrystusa czy to w swoich parafialnych świątyniach, czy też misteriów i nabożeństw Drogi Krzyżowej w przestrzeni publicznej. Poprzez naszą akcyjną, Bożą wrażliwość serca i zaangażowanie starajmy się ukazać innym jak wielka jest miłość Boga do każdego człowieka.

W wirze codziennych obowiązków, trosk i kłopotów oraz nieustannym stwierdzaniu, że na wszystko brak nam czasu, czasem ze zbyt wielką łatwością zapominamy o swoim chrześcijańskim powołaniu do świętości. Kościół w Wielkim Poście daje nam okazję, abyśmy się oderwali od codzienności i znaleźli czas na refleksję. Zachęca nas, abyśmy spoglądając na stan naszej duszy, zastanowili się dokąd zmierzamy, czy wybrana droga prowadzi do właściwego celu. Jest to zadanie szczególne dla nas wszystkich skupionych w Akcji Katolickiej. Zakłamanie i zło dziś z łatwością przenika do naszego otoczenia i życia, trzeba nam, do czego zapraszam i zachęcam, dzielić się wiarą i doświadczanym dobrem, niech przemienia, zdominuje i umocni szeroko rozumianą przestrzeń naszej chrześcijańskiej Ojczyzny.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce