Z mocą Ducha Świętego ku nowemu obliczu Akcji Katolickiej

W Poznaniu zakończyła się druga tura ogólnopolskiego szkolenia formacyjnego skierowanego do liderów Akcji Katolickiej. Ponad 50 osobowa grupa przedstawicieli z 11 Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej północno-zachodniej Polski przeżywała swoje rekolekcje w Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Dla wielu z nich był to po raz pierwszy tak spędzony czas. Dane nam było doświadczyć, jak taka forma spotkań jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Rozwija naszą wiedzę ale nade wszystko umacnia naszą osobistą wiarę. Pomaga nam  rozeznać jak pełnić i podejmować swoją służbę w szeroko rozumianej Akcji Katolickiej.

Tematem przewodnim spotkania były słowa: ?Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej?. Poprowadził je ks. dr Jan Bartoszek, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. W sposób szczególny rozeznawaliśmy owoce Ducha Świętego, z których powinniśmy korzystać w działalności naszego Stowarzyszenia.  Zatrzymano się nad rozumieniem miłości, radości, pokoju i cierpliwości a także uprzejmości, dobroci i wierności po łagodność i opanowanie. Wsłuchiwanie się w rozważane Słowo w ciszy i skupieniu było dodatkowym doświadczeniem i wyjątkowym sposobem na głębsze ich przeżycie.

Bogaty program rekolekcji, na które złożyły się tematyczne konferencje, Msze Św. i nabożeństwa ale też bogate rozmowy i spotkanie z Chrystusowcami, którzy przybliżyli nam działalność Zgromadzenia w Polsce i na świecie. Podczas spotkania Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce, zwróciła uwagę na osobę Sł. Bożego Kard. Prymasa Augusta Hlonda, który to w 1930 r. powołał Akcję Katolicką w Polsce a w 1932 r. stał się założycielem Towarzystwa Chrystusowego. Sobotnie wieczorne spotkanie stało się też okazją do przybliżenia zebranym, przez Panią Prezes, bieżących spraw naszego Stowarzyszenia.

Zwieńczeniem rekolekcyjnego spotkania liderów AK Polski północno-zachodniej w tym: ośmiu prezesów DIAK oraz trzech członków Zarządu KIAK, była niedzielna Msza Św., której przewodniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej, Damian Bryl. Wyrażając radość z obecności w Poznaniu przedstawicieli Akcji Katolickiej z wielu stron Polski skierował do nas bogate Słowo oraz przekazał specjalne pozdrowienia od Pasterza Archidiecezji Abp. Stanisława Gądeckiego, powracającego już do zdrowia.

Na zakończenie w imieniu wszystkich uczestników rekolekcji podziękowania ks. Biskupowi, Ks. Rekolekcjoniście oraz wszystkim uczestnikom złożyła Prezes KIAK, podkreślając z nadzieją, że ziarno rzucone w glebę naszych serc zakiełkuje i wyda obfite owoce.

Króluj nam Chryste!

Hanna Marchlik
prezes DIAK Diecezji Bydgoskiej

galeria – patrz