Zmiany w Biurze Krajowym. Podziękowania i powitania.

W ślad za informacją przekazaną podczas lutowego spotkania Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, w Biurze Krajowym AK wraz z przełomem lutego i marca następują kolejne zmiany. Wpisane są one w rozwój każdej firmy, instytucji czy stowarzyszenia. Okazuje się, że nie jest od tego wolna również Akcji Katolicka.

W dzisiejszych czasach większość z nas biegnie do przodu. Mija dzień za dniem. Rzadko udaje nam się świadomie zatrzymać na chwilę. Dziś dziękując za pracę w Biurze Krajowym Akcji Katolickiej Pani Magdalenie Zakroczymskiej, zatrzymujemy się na chwilę i przypominamy owocny, miniony blisko trzy letni wspólnie spędzony czas, koordynowanie wielu spraw i wydarzeń, podejmowane inicjatywy, nawiązane kontakty i budowane dobro. Pani Magdalenie z serca dziękujemy i życzymy, by najbliższe, ale też te bardziej odległe osobiste plany przyniosły wyłącznie same korzyści, pokój i radość życia. Dziękując Pani Dyrektor, mówimy do kolejnych spotkań w akcyjnej rodzinie.

Jednocześnie pełni wdzięczności, że Opatrzność Boża stawia na naszej akcyjnej drodze kolejne zatroskane o wspólne dobro osoby, witamy wśród nas Panią Ewę Sawicką, która pokieruje dalszą pracą Biura Akcji Katolickiej w Polsce.

Już Niccolo Machiavelli zauważył, że nie ma rzeczy trudniejszej niż wprowadzenie nowego porządku. Trzeba, bowiem skłonić ludzi, aby porzucili to, co dobrze znają i poprzez nieunikniony stan niepewności dążyli do ?nowego?, które powinno być lepsze.

W którymś z wywiadów, rozwój Akcji Katolickiej przyrównywałam do drogi. Dziś zapalamy zielone światło dla Pani Ewy Sawickiej.  Czas obecnych zmian, to również sposobność na podziękowanie za dotychczasowe okazane wsparcie dla wielu wolontariuszy szczególnie z Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, ale też przekazania informacji o coraz szerszym kręgu pomocników, szczególnie dzieci i bliskich członków Akcji Katolickiej z innych diecezji, którzy obecnie zamieszkują w Warszawie. Zapraszając kolejne osoby witamy wśród nas Panią Izabelę Bazylewicz, która rozpoczyna w Biurze Krajowym swoje zadeklarowane, systematyczne wsparcie wolontarystyczne.

Jako ludzie wiary przyzywajmy szczególnej mocy Bożego Ducha dla nas wszystkich, a szczególnie dla Pań Ewy i Izabeli, by powierzone nam wszystkim dzieło apostolstwa wzrastało na chwałę Bożą, dając osobistą siłę i radość z pełnionej misji.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

galeria – patrz