Komunikat Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Warszawa, 08.02.2020r.

Rada Krajowego Instytutu AK obradowała na zwyczajnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, w dniu 08 lutego 2020 r., w Domu Formacyjnym, ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Gromadzący się przedstawiciele Akcji Katolickiej wszystkich diecezji, wysłuchali wykładu formacyjnego o. Gabriela Bartoszewskiego OFMCap, wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego kard. St. Wyszyńskiego, który w oczekiwaniu na czerwcową uroczystość, przybliżył zebranym proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia.

Pierwszą część spotkania Rady zdominowały, zgodnie z wymogami Statutu sprawozdania za rok 2019. Przyjęcie ich przez Radę oraz udzielenie absolutorium Zarządowi KIAK, stało się podstawą do rozpoczęcia procedury wyboru władz Akcji Katolickiej w Polsce na kolejną VII kadencję 2020-2024. Pierwszą część Rady zamknięto przeprowadzeniem wyboru trzech kandydatów na prezesa Zarządu KIAK. Podczas zaplanowanej około połowy marca Konferencji Episkopatu Polski, spodziewany jest wybór prezesa dla Akcji Katolickiej w Polsce.

Wśród wielu tematów, podsumowujących miniony rok a jednocześnie zamykając częściowo kadencję, przypomniano bogatą aktywność ostatniego czasu. Rozszerzony zasięg organizowanej formacji dla księży Asystentów oraz liderów AK, zatwierdzenie nowego Statutu, widoczną obecność w przestrzeni medialnej: w tym liczne stanowiska w obronie wiary oraz kapłanów a także liczne reakcje w ważnych sprawach w przestrzeni społecznej, ogólnokrajowe akcje w obronie życia, cykliczną organizację Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie, widoczny udział AK w uroczystościach Kościoła w Polsce a także liczne spotkania w diecezjach. Jednak wydarzeniem najważniejszym mijającej kadencji pozostało ustanowienie Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Niezmiennie realizując wskazany przez Konferencję Episkopatu Polski kierunek, zawarty w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce, Rada omówiła zaplanowane w najbliższym czasie inicjatywy z kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2020. Znalazł się wśród nich marcowy czas formacji, kwietniowe Święto Chrztu Polski ? nowe święto państwowe, wybory Zarządu KIAK i uroczystości Świetowojciechowe w Gnieźnie oraz przypadająca w maju 100. Rocznica urodzin Św. Jana Pawła II z narodową pielgrzymką do Rzymu oraz czerwcowa beatyfikacja kard. St. Wyszyńskiego a także pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

Obradom Rady Krajowej towarzyszyło spotkanie Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej, Biskupa Mirosława Milewskiego z Asystentami DIAK oraz przekazanie relikwii św. Jana Pawła II do diecezji Płockiej, Toruńskiej i Radomskiej.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Przewodniczący zebrania Rady KIAK,
Wiesław Smereczyński,
wiceprezes Zarządu KIAK

galeria – patrz