Obradował Zarząd KIAK

W piątek 07 lutego spotkał się na swoich obradach Zarząd Krajowy Akcji 
Katolickiej. Wśród głównych tematów znalazły się najbliższe inicjatywy 
dla Akcji Katolickiej w Polsce. Podsumowano ostatni czas w tym 
rozliczenie zrealizowanych projektów oraz prace na przygotowaniem 
nowych, które to wsparły by dalszą działalność Akcji Katolickiej. 
Omówiono przygotowania do spotkań rekolekcyjnych oraz dopracowano ramy 
przygotowań do Rady KIAK zaplanowanej w czasie uroczystości patrona 
Akcji Katolickiej Św. Wojciecha w Gnieźnie a także zbliżającej się 
największej inicjatywy KIAK, Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. 
Całość dopełniły przygotowania do 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła 
II oraz do uroczystości beatyfikacyjnej Kard. Stefana Wyszyńskiego.

U. Furtak, prezes KIAK