Przedłużenie kadencji prezes i zarządu

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego dotyczącego zwalczania koronawirusa oraz zaistnieniem stanu uniemożliwiającego przeprowadzenie zaplanowanego na 12 i 13 marca Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, a także braku prawnych możliwości zwołania ujętych w kalendarium obrad Rady KIAK, zaistniała konieczność przeciwstawienia się sytuacji paraliżującej prace naszego stowarzyszenia.

W  tej nadzwyczajnej sytuacji, kluczową kwestię odgrywa zapewnienie ciągłości reprezentacji Akcji Katolickiej w Polsce. W związku z tym, w nawiązaniu do Art. 40 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, a także zatwierdzonego w dniu 3 kwietnia 2020 r. przez Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej w Polsce ?Regulaminu w sprawie przedłużenia kadencji organów KIAK w sytuacjach nadzwyczajnych?, pragniemy poinformować, że zgodnie z par. § 1 Regulaminu, w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, decyduje zawsze głos Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej w Polsce, który podejmuje działania w tej materii z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

Na mocy dekretu z dnia 7 kwietnia 2020 r., wydanego przez Przewodniczącego KEP, przedłużono obecną kadencję Pani Urszuli Furtak,  pełniącej obecnie funkcję Prezesa Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce, która została wybrana na niniejszą funkcję Uchwałą nr 8/372/2016 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 kwietnia 2016 r. podjętej podczas  372. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. Do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Konferencję Episkopatu Polski, zgodnie z Art. 29 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, powiadomienie o zaistniałej sytuacji zostało również przekazane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W czasie trwania sytuacji nadzwyczajnej, zgodnie z § 3 wspomnianego Regulaminu, przedłużenie kadencji organów Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej następuje automatycznie i trwa zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej w Polsce do czasu podjęcia w tej sprawie uchwały przez Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Trudną sytuację pandemii oraz nasze wspólne dzieło, któremu na imię Akcja Katolicka, polecamy Waszej modlitwie.

dr Artur Dąbrowski
rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce