25-lecie AK Archidiecezji Warszawskiej

25-lecie Akcji Katolickiej „Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła” (Ps. 126). Słowa zaczerpnięte z psalmu 126 możemy odnieść do radości, w związku ze srebrnym jubileuszem istnienia i działania Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej.

W sobotę 9 października 2021r., Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej składała dziękczynienie za 25 lat istnienia tego stowarzyszenia. Była to też chwila refleksji, co w tym czasie udało się zrobić, jak ten czas został wykorzystany i co dalej z działalnością Akcji, tak aby przynosiła stokrotne owoce dla Kościoła.

Jubileusz rozpoczęła uroczysta Eucharystia, w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, której przewodniczył i homilię wygłosił JE Kardynał Kazimierz Nycz. W homilii przypomniał spotkanie ad limina w Rzymie, podczas którego Jan Paweł II Papież upomniał się o Akcję Katolicką. W ten sposób w 1995 roku powstała Akcja Katolicka w Polsce. Kardynał w homilii mówił o dziękczynieniu za te 25 lat oraz o zadaniach, jakie stoją przed Akcją Katolicką.

W uroczystości Panią Urszulę Furtak Prezes Akcji Katolickiej w Polsce reprezentował wiceprezes Robert Rybak, który odczytał list skierowany przez Panią Prezes do uczestników jubileuszu. W uroczystościach udział wzięli także członkowie Zarządu Krajowego: Pani Bogumiła Kania-Łącka oraz z pocztem sztandarowym Akcji Katolickiej w Polsce Pan Janusz Leśniak. Łącznie w uroczystościach wzięło udział 11 pocztów sztandarowych.

Po Mszy Świętej w dolnym kościele poświęcono pamiątkową tablicę upamiętniającą ten jubileusz Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej „Instaurare omnia in Christo – wszystko odnowić w Chrystusie”

Po Eucharystii odbył się wykład Księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, który wygłosił referat; „Nauczanie św. Jana Pawła II i bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego inspiracją do aktywności świeckich w Kościele”. Podczas wykładu ksiądz profesor nakreślił historię początków Akcji Katolickiej najpierw w okresie międzywojennym, by następnie dojść do czasów współczesnych w odniesieniu najpierw do Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a potem Świętego Jana Pawła II. Podczas wykładu profesor przypomniał 10 zasad Społecznej Krucjaty Miłości Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego: szanuj każdego człowieka, myśl dobrze o wszystkich, mów zawsze życzliwie o drugich, rozmawiaj językiem miłości, przebaczaj, działaj na korzyść bliźniego, współczuj w cierpieniu, pracuj rzetelnie, pomagaj bliźnim i módl się za wszystkich. W odniesieniu do Jana Pawła II, przypomniał wkład metropolity Karola Wojtyły w naukę o laikacie.

Ostatnim punktem świętowania była wspólna kawa i okolicznościowy tort.

Robert Rybak
wiceprezes Zarządu KIAK

galeria – patrz