Nadzwyczajne zebranie Rady KIAK

W związku z ustępującą pandemią Covid 19 i pojawiającą się możliwością szerszego zgromadzenia, tegoroczne pielgrzymowanie, poprzedzi nadzwyczajne wyborcze zebranie Rady KIAK, które odbędzie się 18.06.2021r. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w przestrzennej Sali Papieskiej na Jasnej Górze, umożliwiającej wypełnienie ciągle obowiązujących zasad sanitarnych.

Głównym punktem tego tak długo oczekiwanego spotkania będą wybory do gremiów krajowych Akcji Katolickiej – Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Kapituły medalu. Wszystkie szczegóły spotkania Rady dotarły do Państwa w skierowanej imiennie korespondencji mailowej a niebawem również papierowej. Potwierdzenie udziału w zebraniu Rady, zgłoszenie potrzebnego noclegu oraz niezbędnych posiłków proszę kierować mailowo na adres Biura KIAK do dnia: 10.06.2020r.

Podobnie jak Państwo z wielką troską śledzimy wiadomości dotyczące Covid -19. Ufamy jednocześnie, że nadal pandemia będzie się wycofywać, co pozwoli wrócić do wznowienia działalności i bardziej otwartego życia.

Króluj nam Chryste!

Z wyrazami szacunku

Urszula Furtak, prezes KIAK