Spotkanie Zarządu KIAK

25 maja kolejny raz w formie online odbyło się spotkanie Zarządu KIAK.

Głównymi tematami spotkania było przygotowanie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca br. pod hasłem „Z Maryją w obronie wiary”. Niebawem zostanie przekazany pełny jej program.

W piątkowe popołudnie rozpocznie ją, długo oczekiwane spotkanie Rady KIAK, której odłożenie w czasie wymusiła trudna sytuacja epidemiczna.

Podczas spotkania Rady dokonamy wyboru Zarządu KIAK, Komisji Rewizyjnej a także wyłonimy skład Kapituły medalu na kolejną VII kadencję.

Po omówieniu innych spraw bieżących, spotkanie zakończono wspólną modlitwą.

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce