Poszukiwali skały. Przewodnikiem był bł. kard. Stefan Wyszyński.

W niedzielę 25 marca zakończyła się pierwsza tura rekolekcji miedzydiecezjalnych Akcji Katolickiej w Polsce, zorganizowanych w ośrodku rekolekcyjnym w Kęszycy Leśnej w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Rekolekcje z tematem przewodnim „Dyscyplina umysłu, powściągliwość woli i czystość serca. O życiu i nauczaniu bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego”, poprowadził ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Katedry Teologii Systematycznej.

Uczestników rekolekcji odwiedził JE Tadeusz Lityński, Biskup Diecezji Zielonogórsko –Gorzowskiej.

W rekolekcjach udział wzięli przedstawiciele DIAK z Diecezji Bydgoskiej, Kaliskiej oraz Archidiecezji Poznańskiej i Szczecińsko – Kamieńskiej. Najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele organizatorów DIAK Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Uczestnicy rekolekcji przyłączyli się do wspólnej modlitwy z Papieżem Franciszkiem, w dokonaniu uroczystego aktu poświęcenia ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi, aby Ona, Królowa Pokoju, wyjednała światu pokój”. Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny stała się też okazją dokonania aktu przyjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.

Podczas dni formacyjnych nie zabrakło czasu na wspólne rozmowy o działalności naszego Stowarzyszenia a także obecnie podejmowanej pomocy uchodźcom z ogarniętej wojny Ukrainy.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom i organizatorom za czas wspólnego spotkania i jedności w modlitwie.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

patrz – GALERIA