XVII Pielgrzymka Biegowa ku Czci Męczenników Stanu Wojennego

XVII Pielgrzymka Biegowa Ku Czci Męczenników Stanu Wojennego jest już historią. Pielgrzymkę zwieńczyło, jak każdego roku, spotkanie przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki znajdującym się na terenie kościoła św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. W tym roku w Pielgrzymce uczestniczyli biegacze – górnicy z Knurowa, Śląskiej Solidarności, z Kopalni Wujek – w liczbie 15 pod przewodnictwem Mariana Gruszki – pomysłodawcy i realizatora tego przedsięwzięcia. Z Warmii p. Wojciech Ruciński Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej poprowadził 39 rowerzystów, wśród których była duża liczba młodzieży oraz trzech kapłanów: ks. Dawid, ks. Józef i ks. Piotr. Przywieźli ze sobą (jak każdego roku) Sztandar Akcji! Z Radomia przybyli również rowerzyści – 14 osób i dołączyli do biegaczy, podobnie jak grupa warszawska ( Piaseczno, Klarysew i Konstancin) w Jankach. Z grupą radomską przyjechał p. Jerzy Skórkiewicz oraz dwóch kapłanów: ks. Grzegorz i ks. Zdzisław i dwóch kleryków Filip i Maciej. Warszawska grupa rowerzystów liczyła w tym roku 14 osób. Zwieńczeniem pielgrzymki było spotkanie przy grobie bł. Ks. Jerzego, gdzie o godz. 17.00 powitał nas ks. proboszcz Kan dr Marcin Brzeziński. Krótkie słowo, w imieniu p. Urszuli Furtak prezes Akcji Katolickiej w Polsce, przekazała Elżbieta Olejnik członek zarządu KIAK. Z serdecznym pozdrowieniem zwrócił się do zebranych nowy przewodniczący Solidarności Regionu Śląsko Dąbrowskiego Pan Wojciech Szwed. Następnie złożono wieńce na grobie bł. Ks. Jerzego: górnicy, Akcja Katolicka w Polsce, Akcja Katolicka z Warmii, Akcja Katolicka z Radomia, Akcja Katolicka z Warszawy.

W godzinach przedpołudniowych grób ks. Jerzego nawiedził premier Mateusz Morawiecki, który złożył wieniec kwiatów, modlił się a następnie dosyć długo rozmawiał z ludźmi, którzy w tym czasie również byli przy grobie Kapłana Męczennika. O godz. 18. 00 wszyscy uczestniczyli we Mszy św. Po Mszy była rodzinna agapa, bo trudno nazwać inaczej to spotkanie, które łączy czcicieli bł. Ks. Jerzego od 17 lat tworząc szczególne środowisko. Warto dodać, że do grobu ks. Jerzego przyjechała w czasie obecności naszych pielgrzymów rodzina bł. Księdza – brat z żoną i synem.

Żegnając się obiecaliśmy sobie spotkanie za rok.

Elżbieta Olejnik