Zapraszamy do lektury Biuletynu Akcji Katolickiej w Polsce

Poprzez Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego Biuletynu 67 ufając, że zamieszczone w nim artykuły zapewnią ciekawą lekturę na czas świątecznego relaksu.

Staramy się służyć naszym Czytelnikom najlepiej, jak umiemy i czynimy to z radością, pamiętając, że radość stanowi jedną z form dziękczynienia Bogu za Jego niezliczone dary.

Myślę, że takim darem jesteśmy też wzajemnie dla siebie w środowisku Akcji Katolickiej. Ważne jednak, abyśmy pamiętali, że „Pan obiecał skuteczność osobom uprzejmym, postawom serdecznym, słowom jasnym i przekonującym, które prostują a nie ranią (…). Nie zapominajmy, że jesteśmy ludźmi i mamy do czynienia z innymi ludźmi, także wtedy, kiedy chcemy zapewnić dobro innym duszom. Nie jesteśmy aniołami. I dlatego nasz wygląd, uśmiech, nasze maniery warunkują skuteczność naszego apostolstwa”*

Elżbieta Olejnik

*S. Canals, Ascetica meditada, s 74-76