35. rocznica Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II „Christifideles laici”

Adhortacja Apostolska Christifideles Laici to dokument papieża Jana Pawła II, podpisany 30 grudnia w 1988 roku w święto Świętej Rodziny. Wskazuje on zatem, że rodzina jest specjalnym i najważniejszym miejscem realizacji chrześcijańskiego powołania. Opublikowana Adhortacja, to owoc VII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, trwającego w październiku 1987 roku.

Podarowany Kościołowi dokument, to zachęta i apel Papieża skupiający się na powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie. W Adhortacji tej nazywanej też wielką kartą laikatu chrześcijańskiego Ojciec Święty Jan Paweł II podkreśla, że każdy człowiek, który przychodzi na świat, jest wezwany przez Boga do pracy w Jego winnicy. Święty Sobór wzywa wszystkich świeckich, mężczyzn i kobiety, do pracy w Jego winnicy.

Przywołuje go również już w pierwszym zdaniu kierunków pracy Akcji Katolickiej w Polsce Biskup Marek Mendyk, Asystent Krajowy Akcji Katolickiej: „Z racji przypadającej w tym roku 35. rocznicy opublikowania Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie Christifideles laici kierunki dla naszej formacji będzie wyznaczał ten właśnie dokument”. I dalej „Jednocześnie włączamy się w realizację programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce. W tym roku towarzyszy nam hasło: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Celem tegorocznego programu jest zwrócenie uwagi na pilną potrzebę ożywienia Kościoła w codzienności wspólnoty oraz zdynamizowanie wiernych do świadomego uczestnictwa w życiu i misji Kościoła.

Zachęcam do bliższego poznania dokumentu i twórczego poszukiwania chrześcijańskiej drogi. Niech towarzyszy nam w tym wstawiennictwo  Św. Jana Pawła II, naszego Patrona.

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce