Materiały formacyjne na rok 2024

Stała od lat prowadzona formacja członków Akcji Katolickiej w Polsce, rozwija i umacnia naszą wiarę w Kościół Chrystusowy. Pomogą nam w tym również kolejne materiały formacyjne na nowy rok duszpasterski 2023/2024, który przeżywać będziemy pod hasłem „Zakorzenieni we wspólnocie Kościoła!”.  Systematyczna praca nad rozwojem własnej duchowości pomaga, by nasza misja apostolska miała właściwy fundament.

Tegoroczna publikacja utwierdzi nas, że tylko wspólnie duchowni i świeccy mogą skutecznie świadczyć o Bożej miłości. Każdy powołany jest wezwany do wzięcia odpowiedzialności za część zadań Kościoła a każde apostolskie zadanie jest ważne i potrzebne Kościołowi. Tylko dzięki wspólnej gorliwości, Kościół będzie wzrastał.

Pragnę też podziękować, za zwrócenie uwagi na dzisiejszy wpływ środków społecznego przekazu, szerzącą się subiektywizację i relatywizację sumień. Dlatego z odwagą potrzeba nam włączać się w systematyczną pracę wychowania moralnego i formacji sumień, zwłaszcza młodzieży na wiele sposobów, również poprzez media. Tylko uformowane sumienie pozwali naszym dzieciom odróżnić wartości od antywartości. Odróżnić to, co wyzwala od tego, co degraduje.

Na ręce Ks. Profesora Tadeusza Borutki serdecznie dziękuję całemu Zespołowi Redakcyjnemu, za wszystkie skrupulatnie przygotowane katechezy. Za ukazanie drogi do nieustannego osobistego i wspólnotowego umacniania wiary.

Przekazując Państwu kolejny numer naszych materiałów formacyjnych, zachęcam do lektury wszystkich powołanych, sympatyków i Asystentów Akcji Katolickiej.

Urszula Furtak

prezes Akcji Katolickiej w Polsce