Rekolekcje i modlitwa za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Po raz kolejny członkowie Akcji Katolickiej w Polsce, uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. W dniach 10-12 marca 2023 r., w Domu Formacyjnym Dobre Miejsce, w Warszawie, spotkali się członkowie Rady KIAK oraz liderzy POAK z około dwudziestu diecezji, by pogłębiać swoją wiarę, lepiej zrozumieć powierzoną świeckim misję apostolską w Kościele oraz budować akcyjną wspólnotę.

Naszym duchowym przewodnikiem był Ks. prof. Janusz Królikowski, który podjął temat „Promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywać Chrystusa w Kościele”. Temat zaczerpnięty został z konstytucji Lumen Gentium z Soboru Watykańskiego II (nr 31).

W czasie głoszonych konferencji, rekolekcjonista przybliżył trzy cnoty boskie – wiarę, nadzieję i miłość wskazując jak nimi żyć dzisiaj w trudnym zlaicyzowanym świecie. Wspólna modlitwa, rozważania Drogi Krzyżowej, wg nauczania Kard. Hlonda, niezwykle aktualne w dzisiejszych doświadczeniach polskiego Kościoła, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa w intencji Polski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II wypełniły czas naszych spotkań. Pozostały z nami słowa z I Listu św. Jana „Zwycięstwem, które zwyciężyło świat jest nasza wiara.” Umocnieni nadzieją wracamy do naszych wspólnot, by odważnie promieniować wiarą, nadzieją i miłością w swoich środowiskach.

Barbara Wątkowska, DIAK Płock
Bogumiła Kania – Łącka – DIAK Poznań