Święto Chrztu Polski

Akcja Katolicka w Polsce wraz z Fundacją „Słowo” kolejny raz zaprasza do świętowania Chrztu Polski. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz piąty, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.

Zachęcamy Rodaków do włączenia się w dniu 14 kwietnia 2023 w akcję „Wywieś flagę”. Wywieszanie w tym dniu flagi państwowej, nie tylko podkreśli wagę tego Święta w naszej Ojczyźnie, ale też pokaże ścisły związek naszego chrześcijańskiego fundamentu i polskiej państwowości. Zapraszamy do udostępniania na stronach internetowych i niezliczonych kontach społecznościowych plakatu zachęcającego do uroczystego świętowania narodzin naszego Państwa.

Szanowni Państwo, Sejm RP przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 roku ustanowił jakże ważne Święto Chrztu Polski. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Święto Chrztu Polski staje się też okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek jej państwowości.

Raz jeszcze zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie tego święta, zachęcenie Polaków w swoich środowiskach do wywieszenia flag (wzór banneru i plakatu w załączeniu) a także podjęcia innych inicjatyw m.in. apeli i konkursów, wykładów i konferencji. Zapraszamy do podjęcia szerszej refleksji nad tym niezwykle ważnym wydarzeniem w naszej historii, od którego minęło już 1057 lat.

Zapraszamy do udziału w konferencji osobiście lub w formie online.

KONFERENCJA Z OKAZJI ŚWIETA CHRZTU POLSKI – CHRZEŚCIJAŃSKA POLSKA WOBEC UE. CO Z CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DZIEDZICTWA MOŻEMY WNIEŚĆ W STRUKTURY UE?

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Jan Klawiter
Prezes Fundacji SŁOWO

Pobierz baner

 

Pobierz plakat