Dzień Życia Konsekrowanego

Ustanowienie Dnia Życia Konsekrowanego przez Św. Jana Pawła II w Święto Ofiarowania Jezusa w świątyni umożliwiło, nie tylko zgromadzenie w jedno osób posługujących w zakonach i zwrócenia uwagi na ich całkowite oddanie się Bogu ale też stało się wielkim wsparciem misji Kościoła i wzorem dla wszystkich innych, którzy chcą iść drogą życia konsekrowanego.

Tego dnia myślą, sercem i wdzięczną modlitwą ogarniamy tysiące osób, braci i sióstr posługujących z oddaniem wspólnocie Kościoła. Także i w naszą akcyjną służbę Kościołowi wpleciona jest współpraca z wieloma zgromadzeniami żeńskimi i męskimi, habitowymi i niehabitowymi, dlatego dziś Wszystkim Braciom i Siostrom wyrażamy naszą wdzięczność, za wspólną drogę misyjnego Kościoła, za ofiarowany dar modlitwy, otwartość i życzliwość a nade wszystko za jedność w działaniu.

Z głębi serca wszystkim Siostrom i Braciom i całym wspólnotom posługującym w habitach i skrytości poświęcenia się Bogu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i wiele radości.

Niech Dziewica Maryja, ofiarowująca Dzieciątko Bogu, nieustannie wspiera każde nowe powołanie, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pana, a „wszystkie wielkie dzieła Boże, których Pan dokonuje w wielu synach i córkach” – jak zaznaczył Św. Jan Paweł II w Orędziu z okazji 1. Dnia Życia Konsekrowanego w 1997,  były dla nich samych mocą i największą radością życia.

Na zdjęciu z jedną z Sióstr ze Zgromadzenia Służebniczek Maryi, posługującej w budynku Domu Katolickiego (Roma) w Warszawie, bezpośrednio współpracującej z Biurem Krajowym Akcji Katolickiej. Pamiętamy i dziękujemy za każdą pomoc, liczne spotkania, niezwykłe oddanie i codzienną posługę.

W imieniu Akcji Katolickiej w Polsce
Urszula Furtak, prezes