Nowenna do Św. Jana Pawła II o światło Ducha Świętego dla Rady Krajowej Akcji Katolickiej w dniach 01- 09 luty 2024 r.

Nowenna do Św. Jana Pawła II

o światło Ducha Świętego dla Rady Krajowej Akcji Katolickiej

w dniach 01- 09 luty 2024 r.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ofiarujemy Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją i nasze dziękczynienie za Św. Jana Pawła II. Jednocześnie pokornie prosimy Cię Boże, abyśmy za wstawiennictwem naszego Świętego Patrona mogli otrzymać łaski, o które prosimy w tej nowennie, jeżeli to jest zgodne z wolą Twoją.

Kościół jest „w świecie” poprzez świeckich. Cieszę się, że wierni świeccy coraz pełniej angażują się  w życie Kościoła i społeczeństwa. Wyrazem tego są liczne stowarzyszenia i organizacje katolickie, szczególnie Akcja Katolicka, a także udział ludzi wierzących w życiu publicznym, gospodarczym i politycznym.

(Jan Paweł II, Orędzie do KEP,  11 czerwca 1999 r.)

Kościół nie może obyć się bez Akcji Katolickiej. Kościół potrzebuje grupy świeckich, którzy wierni swojemu powołaniu i skupieni wokół swoich Pasterzy, byliby gotowi podzielić z nimi codzienny trud ewangelizacji każdego środowiska. Nie lękaj się Akcjo Katolicka! Należysz do Kościoła i jesteś w sercu Jezusa, który nie przestaje  kierować twoimi krokami ku nieprzekraczalnej nowości Ewangelii.

(Jan Paweł II, Rzym, 27 kwietnia 2002 r.)

 Święty Janie Pawle II dziękujemy Ci za każde przyjęte powołanie do Akcji Katolickiej, o którą prosiłeś dla Kościoła w Polsce. Dziś Tobie, my świeccy pragniemy zawierzyć całą Radę Krajową i kolejny czas naszej działalności, przed którym dziś staje Akcja Katolicka w Polsce. Niech Twoje orędownictwo u Boga ześle na całą Radę KIAK Światło Ducha Świętego. Dodaj wszystkim jej przedstawicielom poczucia odpowiedzialności i odwagi. Pomóż odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Święty Janie Pawle II wspieraj swym wstawiennictwem u Pana wszystkich biorących udział w wyborach kandydatów na prezesa Akcji Katolickiej w Polsce.

Święty Janie Pawle II nasz Święty Patronie polecamy Ci nas wszystkich powołanych do służy w Kościele poprzez dzieło Akcji Katolickiej w Polsce, polecamy Ojczyznę naszą Polskę i wszystkiej jej dzisiejsze troski. Uchroń od zamętu i podaruj pokój.

Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu…

Litania do św. Jana Pawła II