Arch. białostocka. Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej?Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz?

Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej we współpracy z LO im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli, Urzędem Miasta w Suchowoli, Parafią pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Departamentem Edukacji w Białymstoku zorganizowała i przeprowadziła etap diecezjalny ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży ?Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz?. Honorowy patronat nad etapem diecezjalnym objął J.E. Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski ? Metropolita Białostocki.

29 października 2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli obyło się uroczyste podsumowanie etapu diecezjalnego tego konkursu. Laureaci konkursu wraz z opiekunami, Rodziną Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz niektórymi darczyńcami uczestniczyli w uroczystości ślubowania uczniów klas I suchowolskiego liceum oraz w pięknej części artystycznej poświęconej Patronowi, przygotowanej przez młodzież licealną. Całość występu uświetniała szkolna orkiestra, która zakończyła część artystyczną barwnym układem tanecznym z przeglądu orkiestr.

Część dotyczącą konkursu rozpoczął słowem wstępnym Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej Ks. Prałat Tadeusz Żdanuk i Prezes Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji B-ckiej Teresa Niewińska, która przedstawiła ogólne założenia konkursu, zaprezentowała wszystkie instytucje współpracujące przy organizacji etapu diecezjalnego oraz Jury, które pracowało w składzie: Zofia Zachowicz-Michałowska ? przewodnicząca /Dyr. SP nr 1 w B-stoku?, Jerzy Sienkiewicz /polonista LO w Suchowoli/, Krystyna Gudel /poetka z Suchowoli/, Honorata Kozłowska /polonista, pedagog KLO w B-stoku/, Alicja Witkowska /Dyr. Gim. nr 3 w Białymstoku/, Joanna Pisarska /katecheta SP nr 1 w B-stoku/, Elżbieta Badońska /polonista SP nr 1 w B-stoku/, Urszula Krysiuk /bibliotekarz SP nr 1 w B-stoku/.

Przewodnicząca Jury Zofia Zachowicz ? Michałowska odczytała protokół z prac Jury. Spośród 55 prac, które napłynęły z całej archidiecezji nagrodzono po 3 prace z każdego etapu i wyróżniono po 2 prace. Fragmenty nagrodzonych prac można było zobaczyć na prezentacji. 15 laureatów, dzięki przychylności wielu darczyńców, zostało obdarowanych wartościowymi nagrodami oraz dyplomami z unikatowym zdjęciem Ks. Jerzego z 1983 r., które /jako ciekawostka/ znaleziono w czasie remontu w liceum w Suchowoli za portretem jednego z partyjnych dygnitarzy. Podziękowania oraz wspólne i grupowe pamiątkowe zdjęcia zakończyły część oficjalną. Uczestnicy konkursu, goście i organizatorzy mieli okazję do rozmów, spotkania się z Rodziną Bł. Ks. Jerzego przy wspólnym obiedzie. Po posiłku regionalnej kuchni podlaskiej wszyscy chętni, obejrzeli izbę pamięci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki prowadzoną w domu parafialnym. Mogli nawiedzić też kościół, pospacerować po skwerze obok kościoła, gdzie stoi pomnik Bł. Ks. Jerzego i jest oznaczony geograficzny środek Europy.

Teresa N.

patrz – galeria
Arch. białostocka. Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej?Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak _05

2014-11-14