Arch. białostocka. Święto patronalne AK. Sympozjum – ?Idźcie i głoście ? wyzwania dla katolików?. Wieczór Uwielbienia – ?Idźcie i głoście?.

Święto patronalne AK. Nasze Świętowanie.

Święto Chrystusa Króla Wszechświata to Patronalne Święto Akcji Katolickiej, które przeżywaliśmy 26 listopada 2017r. – w roku 600-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, 100-lecia Objawień Fatimskich i 140-lecia Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Archidiecezjalna uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Świętego Rocha, której przewodniczył JE Ks. Abp Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki z udziałem ks. Tadeusza Żdanuka Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej i Ks. Piotra Augustynowicza ? kapelana Jego Ekscelencji, licznej służby liturgicznej, pocztów sztandarowych (diecezjalnego i dwóch parafialnych oddziałów) oraz licznie zgromadzonych członków Akcji Katolickiej z całej Archidiecezji.

W homilii Ks. Arcybiskup niezwykle ciepło zwrócił się do członków Akcji Katolickiej podkreślając ogromną rolę Akcji Katolickiej w życiu Kościoła. Krótko przypomniał historię tego wyjątkowego stowarzyszenia, zaznaczając zasługi papieża: Piusa XI i rozmach działalności w Polsce przedwojennej, gdy było 750 tys. członków Akcji Katolickiej oraz wołanie papieża Jana Pawła II w latach 90-tych o wznowienie działalności.

Akcja Katolicka dziś ma być żywa ? mówił Abp. – ma wyszukiwać tych, którzy pobłądzili. Ma opatrywać ich zranienia swoim świadectwem, modlitwą, przyciągać do Chrystusa. Niech pomnaża swoje szeregi ilościowo i jakościowo.

JE Ks. Arcybiskup wręczył nominacje nowowybranym prezesom POAK oraz legitymacje i znaczki 5-ciu nowym członkom, którzy przed ołtarzem złożyli przyrzeczenie

Prezes AIAK w towarzystwie wiceprezesa Piotra Perkowskiego przed wizerunkiem Świętego Papieża, dokonała Aktu Oddania Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej Św. Janowi Pawłowi II.

Na zakończenie Eucharystii, prezes Teresa Niewińska życzyła Darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej Miłosierdzia dziękując JE Ks. Abp Tadeuszowi Wojdzie za odprawioną Mszę św. w intencji Akcji Katolickiej, za nominacje nowych prezesów POAK, za wielka serdeczność i ciepły uśmiech. Zwróciła uwagę na to, że w roku bieżącym Akcja Katolicka w Polsce po raz pierwszy przeżywa swoje święto patronalne z nowym patronem Św. JPII, a Akcja Katolicka w Archidiecezji Białostockiej po raz pierwszy z nowym Arcypasterzem. Obiecała, w odpowiedzialności za Kościół Białostocki, za kapłanów, podejmować formację i modlitwę oraz z oddaniem i poświęceniem dawać świadectwo przynależności do Kościoła Chrystusowego. Do tego ? jak mówiła ? przynagla nas Św. JPII, który mówił: ?Akcja Katolicka jest szkołą ludzi odpowiedzialnych za Kościół?

Dalsza część uroczystości odbywała się w sali Św. Kazimierza. Tu można było rozkoszować się wybornym ciastem upieczonym przez członków Akcji Katolickiej z parafii Św. Rocha. Cieszyliśmy się bardzo, że i tu był z nami JE Ks. Abp Tadeusz Wojda ze swoim kapelanem, Ks. Asystent Tadeusz Żdanuk i Ks. Andrzej Ratkiewicz – opiekun POAK z par. pw. Św. Kazimierza w Białymstoku.

Już po raz X-ty w święto patronalne został rozstrzygnięty konkurs literacko-plastyczny, prowadzony w ramach Dni Kultury Katolickiej, w bieżącym roku pt. ?Jestem misjonarzem?. Nagrody i wyróżnienia laureatom oraz podziękowania ich opiekunom wręczył JE Ks. Abp Tadeusz Wojda i Ks. Asystent Tadeusz Żdanuk.

Prace literackie:
nagroda:
„Dobry jak chleb”, Martyna Pietrzak, kl. III Gim. SP nr 4 w Grajewie, nauczyciel: Waldemar Koniecko
 nagroda:
„List do Kasi”, Sylwia Puzanowska,  kl. III a Gim. SP im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie, nauczycielka: Małgorzata Glińska
nagroda:
„Porady sercowe chrześcijanina”, Katarzyna Wysocka, kl. II Gim. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce, nauczycielka: Małgorzata Klozo
wyróżnienie:
„Św. Brat Albert – Dobry jak chleb”, Ewa Chomiczewska, kl. III b Gim. Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku, nauczycielka: Ewa Renkowska
wyróżnienie:
„Święta Emilia de Vialar – moja patronka”, Emilia Hryń,  kl. II Gim. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce, nauczycielka: Małgorzata Klozo

Prace plastyczne  kategoria: klasy I-III :
nagroda:
„Św. Brat Albert uczy nas dobroci być dobrym jak chleb”, Zofia Sienicka, kl. Ib SP ss. Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku, nauczycielka: Agata Nisio
nagroda:
„W życiu trzeba być dobrym jak chleb”, Aleksandra Strzałko, kl. II SP w Dobrzyniewie Dużym, matka: Iwona Strzałko

 kategoriia: klasy  IV-VII:
nagroda:
„Głosząc Jezusa ? każdego dnia jesteś misjonarzem”, Magdalena Modzelewska, kl.V SP w Kołakach Kościelnych, nauczycielka: Dorota Milewska
nagroda:
„Świadectwo mojej wiary”, Wiktoria Tyborowska, kl. V SP w Kołakach Kościelnych, nauczycielka: Dorota Milewska
nagroda:
„Modlitwa za misje”, Wiktoria Łuba, kl. VII SP w Kołakach Kościelnych, nauczycielka: Dorota Milewska

Pracom Jury konkursowego przewodniczyła p. Zofia Zachowicz-Michałowska ? Dyrektor SP nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku w skład którego weszli:
mgr Bożena Gawryłkiewicz ? bibliotekarz SP nr 1
mgr Ewa Gołaszewska ? nauczyciel j. polskiego w SP nr 1
dr Ryszard Janiszewski ? nauczyciel akademicki
mgr Alicja Koźniewska ? księgarz, nauczyciel akademicki
mgr Sylwia Pietrowcew  ? nauczyciel plastyki w SP nr 1
mgr Zofia Strzałkowska – bibliotekarz w SP nr 1

Prezes Teresa Niewińska w krótkim wystąpieniu przedstawiła postać Nowego Patrona ? JPII wg czterech aspektów: 1) Jako człowieka modlitwy, 2) Jako człowieka zawierzenia Maryi, 3)Jako apostoła Miłosierdzia, 4) Jako papieża rodziny. Podsumowaniem był film pt. ?A to jest wezwanie najważniejsze?.

Wszyscy zgromadzeni obejrzeli prezentację z komentarzem prezes T. Niewińskiej dotyczącą działań Akcji Katolickiej naszej archidiecezji w 2017 r.

Ks. Tadeusz Żdanuk w swoim wystąpieniu przybliżył treści roku duszpasterskiego 2018 ?Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym?

Na zakończenie JE Ks. Abp Tadeusz Wojda zwrócił się z ciepłym słowem nauki i pokrzepienia. Mówił, by wszelkie działania zaczynać od Ducha Świętego, zawsze się do niego zwracać.

Pobyt w sali Św. Kazimierza uświetniła swym występem schola dziecięca ?Roch&Roll? ? prowadzona przez panią Agnieszkę Kudraszew.

Członkowie Akcji Katolickiej serdecznie i gorąco dziękują Ks. Asystentowi i Pani Prezes Teresie Niewińskiej za wielkie zaangażowanie w dzieła Akcji Katolickiej i niech dobry Bóg dodaje sił do dalszej owocnej pracy. Bóg zapłać!

Niech mottem będą słowa Św. JPII:
?Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja
będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.?

/Irena Szyszko/

patrz – galeria

 

Sympozjum – ?Idźcie i głoście ? wyzwania dla katolików?.

Dnia 23 września 2017 roku Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej w ramach X Dni Kultury Katolickiej zorganizowała sympozjum nt. ?Idźcie i głoście ? wyzwania dla katolików?. Zgromadziło ono ludzi zatroskanych o nową ewangelizację jako współczesne wyzwanie Kościoła. Prelekcje wygłosili: ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk: ? Nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków (por. Mk2,22). Wezwanie do nowej ewangelizacji dzisiaj?, ks. mgr lic. Kamil Dąbrowski: ?Nowa ewangelizacja w praktyce?, mgr Marzanna Oniśko: ?By dobrze głosić Chrystusa?. Konferencja miała miejsce w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym.

           Ks. S. Dyk swoje rozważania skoncentrował wokół fragmentu Pisma Świętego: ?Nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków?. Stało się ono mottem wystąpienia. ?Wino? ? tłumaczył Prelegent ? rozwesela serce. Winem jest Jezus. Nowe wino jest symbolem Ducha Świętego. Stare bukłaki natomiast mogą oznaczać struktury Kościoła, które nie poddają się fermentacji. W Kościele nie zmienia się jedynie Ewangelia, ale jego struktury muszą podlegać zmianom, aby skutecznie odpowiedzieć na duszpasterskie wyzwania współczesności. Nowa ewangelizacja stanowi naturę wspólnoty eklezjalnej. Winna prowadzić przez etapy: 1). Rozeznanie: duchowe (modlitwa), teologiczne (Ewangelia, dokumenty Magisterium), pastoralne (badania socjologiczne); 2). Wskazania: natura Kościoła jest misyjna, centrum działalności duszpasterskiej winno się przesunąć na obrzeża wspólnoty,  należy położyć nacisk na zaangażowanie świeckich. Konkluzją refleksji stało się stwierdzenie, że ,,duszpasterz powinien być rybakiem, wypływającym na nowe tereny, a nie tylko pasterzem, kroczącym po utartych szlakach?.

           Ks. K. Dąbrowski w swym wystąpieniu podkreślił rolę kerygmatu w procesie ewangelizacyjnym. ?Kerygmat ? wyjaśniał ? jest sercem nowej ewangelizacji. Stanowi go nauka o Królestwie Bożym. Składają się nań: miłość Boga, dobra nowina o grzeszności, głoszenie Jezusa Chrystusa, otwarcie się na Ducha Świętego. Kerygmat rodzi do dojrzałej wiary, prowadzi do katechezy, wprowadzającej do mistagogii?.

  1. Oniśko, wychodząc ze stwierdzenia, zawartego w Evangelii nuntiandi: ?Dzisiejszy świat bardziej potrzebuje świadków aniżeli nauczycieli?, wykorzystała symbol budowli na określenie cech świadka ewangelizacji.

           Nowa ewangelizacja stanowi wyzwanie dla duszpasterskiego zaangażowania Kościoła. Sympozjum stało się głosem w dyskusji o potrzebie dostosowania metod nauczania Kościoła do współczesnych potrzeb człowieka, poszukującego wartości życia.

/A. Dzięgielewska/

patrz – galeria

 

Wieczór Uwielbienia – ?Idźcie i głoście?

W ramach obchodów X Dni Kultury Katolickiej 23 września Akcja Katolicka we współpracy ze Stowarzyszeniem ?Ezechiasz? zorganizowała w kinie TON Koncert Uwielbienia pt. ?Idźcie i głoście?. Wieczór rozpoczął Ks. Asystent Tadeusz Żdanuk modlitwą, a prezes AIAK Teresa Niewińska skierowała słowa powitania do uczestników wieczoru i prowadzących modlitwę uwielbienia: wspólnoty i stowarzyszenia ?Ezechiasz? z ich moderatorem Tadeuszem Oniśko. Gościem wieczoru był ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk ? prelegent sympozjum zorganizowanego przez Akcję Katolicka w tym dniu. Uczestnicy młodzi ludzie z różnych wspólnot oraz członkowie Akcji Katolickiej? nie tylko włączali się w śpiew pieśni, ale także żywiołowo reagowali na wezwania do modlitwy i tworzenia wspólnoty. Śpiewem, tańcem, gestami i modlitwą w głębi serca wszyscy wielbili Pana.

Ostatnim etapem modlitwy słowno-muzycznej była prośba o dary Ducha Świętego i modlitwa z nałożeniem rąk, podczas której osoby z ?Przymierza Ezechiasz? modlili się z wyciągniętymi rękoma nad proszącymi o modlitwę.

Wszyscy byli radośni i ochoczo poddawali się działaniu Ducha Świętego. Las rąk, wyciągniętych w geście uwielbienia, sprawiał niesamowite wrażenie.

Wieczór zakończył ks. prof. Stanisław Dyk słowem skierowanym do uczestników i błogosławieństwem. Uczestniczyło ok. 300 osób.

/T.Niewińska/

2018-01-13