Arch. poznańska. Ten, który przychodzi przez Słowo ? zjazd rejonowy.

Zjazd Rejonowy Akcji Katolickie w sobotę 10 października 2015 r. rozpoczął się Mszą św. w kościele pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił biskup Damian Bryl. Ewangelia przewidziana na ten dzień w liturgii mówi: Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. (Łk 11,28). Maryja jest ?błogosławiona? bo słuchała i żyła Słowem Bożym, stając się uczennicą Chrystusa. Od Niej mamy się uczyć bycia uczniem Jezusa, od Niej uczymy się słuchać. Bóg ? to Ten, który przychodzi do nas przez Słowo. Biskup Damian pytał: Czy słuchamy Słowo Boże? Czy je czytamy? Aby chcieć usłyszeć z czym przychodzi do nas Pan Bóg musimy słuchać, słuchać w domach, słuchać podczas czytań mszalnych ? tam Bóg objawia siebie, ale też ukazuje prawdę o każdym z nas. Trzeba, abyśmy przyjęli i medytowali Słowo, a także stawiali pytania: Do czego Pan Bóg mnie zaprasza? Biskup Bryl zwrócił uwagę na potrzebę otwarcia uszu na Słowo Boże, które najpierw słuchamy by następnie realizować wolę Bożą ? czyli żyć według Słowa. Mamy ?być? w świecie nie według siebie, swojej wizji, ale według tego, co mówi Bóg. Czy chcę je usłyszeć i skonfrontować z Nim własne życie? Kogo słucham? Za kim idę? Członkowie Akcji Katolickiej! Zapraszam Was, aby to słuchanie Słowa Bożego było czymś istotnym w Waszym życiu! ? mówił hierarcha ? słuchać > rozważać > być posłusznym Słowu, jak Maryja ? to jest nasza droga, życie ma stać się odpowiedzią na Słowo. Prośmy więc o Bożego Ducha, byśmy potrafili wsłuchać się w Słowo Boże, rozumieć Je i Nim żyć. Następnie biskup Bryl zachęcał, by nasze wspólnoty podejmowały to, czym żyje Kościół:

Synod o rodzinie ? módlmy się w tej intencji, to jest nasz udział;

Dzień Papieski: św. Jan Paweł II ? papieżem rodziny. Ukazywać wartość małżeństwa sakramentalnego młodemu pokoleniu, które albo nie miało okazji jej poznać, albo ją neguje ? to zadanie dla świeckich. Za papieżem Franciszkiem trzeba ?towarzyszyć małżonkom?;

Jubileusz chrztu Polski. Biskup podziękował za włączenie w przygotowania do jubileuszu choćby przygotowując wystawę fotograficzną ?Nasze chrzcielnice?, która została zaprezentowana w kościele rawickim, a uprzednio podczas Poznańskiego Forum Duszpasterskiego;

Rok Miłosierdzia ? wyrażajmy naszą wiarę w uczynkach miłosiernych. To w nich ma owocować Boże Miłosierdzie;

Światowe Dni Młodzieży ? angażujmy się w przygotowania, wesprzyjmy młodych. Ten czas ?poruszenia ducha? ma w nas promieniować.

W dalszej części spotkania ks. mgr Rafał Rybacki przedstawił wykład: ?Kultura polska ? kultura chrześcijańska?. Kultura potrzebuje wiary i wiara potrzebuje kultury ? przekonywał prelegent. Przywołał słowa św. Jana Pawła II, który ukazywał więź wiary i kultury. Prawdziwa nowoczesność istnieje tam, gdzie istnieje świadomość przeszłości. Ks. Rybacki podkreślił jak ważne jest gromadzenie archiwaliów ? to przez nie mówią zmarli, w nich gromadzona jest pamięć.

Ks. proboszcz Wojciech Prostak w prelekcji ?Duszpasterstwo więzienne w Zakładzie Karnym w Rawiczu? mówił o historii i dniu dzisiejszym tego miejsca. Wchodząc za więzienną bramę, podążając po korytarzach na co dzień niedostępnych, można było w zupełnie innym świetle ujrzeć osadzonych tam ludzi. Jak pisał w wierszu jeden z więźniów: Chcę być zwykłym człowiekiem, nie tylko zwykłym draniem. Jakże mocno wpisuje się ten wers w słowa Papieża Polaka umieszczone w więziennej kaplicy: Jesteście skazani, nie potępieni.

Wspólnie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia i złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II zakończyły spotkanie członków Akcji Katolickiej. Podziękowania za trud organizacji zjazdu należą się Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej przy parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu.

Jolanta Horowska

2015-10-11

patrz – galeria

Zjazd Rejonowy AK Rawicz 10 X 2015r (289)