Arch. warmińska. ?Każdy człowiek ma prawo do szczęścia?.

15-lecie powstania obchodził w miniony piątek Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach, dla którego Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej pełni funkcję organu założycielskiego i prowadzącego. Ośrodek jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla uczniów ze sprzężeniami. Stacjonarną opieką i edukacją otacza obecnie 30 uczniów w trzech grupach wiekowych, którzy zdobywają tutaj wiedzę i umiejętności ułatwiające im  funkcjonowanie w dalszym życiu, wypełniając w ten sposób piękną zasadę Marii Grzegorzewskiej ( twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce ) ?Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i do swojego miejsca w społeczeństwie?.

Podopieczni ośrodka w Kruzach mają możliwość realizowania swoich zainteresowań sportowych i artystycznych. Są laureatami wielu nagród na przeglądach i zawodach dla uczniów szkół specjalnych. Swoje umiejętności zademonstrowali podczas jubileuszu, który rozpoczął się od Mszy św., po której wychowankowie wspólnie z nauczycielami brawurowo wykonali poloneza nagrodzonego gromkimi brawami. Oklaski towarzyszyły również popisom tanecznym, sportowym i teatralnym.

W uroczystościach udział wzięli licznie zaproszeni goście. Akcję Katolicką reprezentowali Wojciech Ruciński ? prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK, Bożena Ulewicz ? z Zarządu Krajowego AK oraz Maria Biegańska i Maria Cichońska reprezentujące władze diecezjalne stowarzyszenia.

patrz – galeria (foto.: Grzegorz Milewski)

Arch. warmińska. ?Każdy człowiek ma prawo do szczęścia?._35

2015-09-28