Arch. warmińska. Polska w UE ? plusy i minusy ? debata.

Tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie, odbyła się debata pt. ?Polska w UE ? plusy i minusy? z  udziałem prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza oraz naukowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: prof. dr hab. Michała Wojciechowskiego i dr hab. Marcina Chełminiaka.

Zaproszonych gości i uczestników spotkania przywitał dyrektor IKCh ks. dr Stanisław Kozakiewicz. Prowadzący rozmowę prezes Fundacji Debata i wydawca Bogdan Bachmura odnosząc się do zbliżających się wyborów i przypadającej w tym roku 10. rocznicy akcesji podjął próbę oceny minionej dekady. Wspomniał o powiększającym się zadłużeniu krajów UE, o przerostach biurokracji unijnej i marnotrawieniu pieniędzy.

Równie krytyczną opinię zaprezentowali olsztyńscy naukowcy dodając do tego obrazu ostatnie wydarzenia i brak skutecznej polityki UE w kwestii rosyjsko-ukraińskiej. Nie daje to poczucia bezpieczeństwa krajom dawnego bloku wschodniego, szczególnie tym sąsiadującym z Rosją. Krytykowano także politykę społeczną UE, szczególnie jej kierunki zagrażające wartościom chrześcijańskim i rodzinnym.

Wśród tylu opinii eurosceptycznych prezydent Ełku zaprezentował się nie tyle jako euroentuzjasta, co racjonalista. ? Wiele inwestycji, które udało się zrealizować w Ełku, m.in. obwodnicę miasta, przy wydatnym wkładzie środków unijnych, nigdy nie dało by się przeprowadzić wyłącznie z budżetu miasta ? powiedział Tomasz Andrukiewicz –  w tym aspekcie trzeba udać efekty akcesji za udane i korzystne dla rozwoju lokalnych inwestycji.

Debatę zorganizowały Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana, Fundacja Debata oraz Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II.

(bu)

2014-06-04

patrz – galeria
005plusy i minusy?debata.2014.06.04

foto.: Zbigniew Połoniewicz