Diec. płocka. AK Diecezji Płockiej obecna w Rzymie na kanonizacji papieży bł. bł. Jana XXIII i Jana Pawła II

W dniach 25 ? 28 kwietnia 2014r. z inicjatywy POAK w Rypinie, Akcja Katolicka Diecezji Płockiej  pielgrzymowała do Wiecznego Miasta. Pielgrzymom towarzyszyło wielu kapłanów naszej diecezji na czele z ks. infułatem Markiem Smogorzewskim. Obecni byli również członkowie zarządu DIAK z p. prezes Danutą Janicką, p. wiceprezes  Barbarą Wątkowską,  p. wiceprezes Wiesławą Winiarską oraz ks. Piotrem Marcem ? Asystentem  Kościelnym AKDP.

Pielgrzymka do Rzymu związana była z uroczystościami kanonizacyjnymi bł. Jana XXII i bł. Jana Pawła II. Stąd też wszystkie poczynania były ukierunkowane na to wydarzenie. Nie zabrakło zwiedzania Wiecznego Miasta, które na każdej ulicy przypominało o mającej wydarzyć się kanonizacji. Telebimy, plakaty, informacje ? i z godziny na godzinę coraz większa liczba pielgrzymów z różnych krajów.

25 kwietnia 2014r. rano razem z naszymi biskupami ks. bp Piotrem Libera ? Biskupem Płockim i ks. bp. Romanem Marcinkowskim uczestnicy pielgrzymki modlili się na Mszy św. w kościele św. Ducha (sanktuarium Miłosierdzia Bożego). A potem? Bazylika św. Piotra, Ołtarz Ojczyzny, Koloseum, Lateran ? ? pod okiem cystersa o. Krzysztofa Ciechanowskiego.

27 kwietnia 2014r. uczestnicy pielgrzymki do Rzymu wzięli udział we Mszy św. kanonizacyjnej pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Radość kanonizacji zwielokrotniło poniedziałkowe dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra. Radość ta przyleciała do Polski ? bo takiej radości nie da się zamknąć tylko dla sobie.

Bogu niech będą dzięki za możliwość pielgrzymowania i za te wszystkie głębokie przeżycia. Bogu niech będą dzięki za dobrych i mądrych   organizatorów naszego wyjazdu.

w imieniu Zarządu AKDP – Danuta Janicka

patrz – galeria
001kanonizacja.plock0508m