Diec. płocka. 1. Rekolekcje i Rada AKDP 2015. 2. VIII Płocki Maraton Biblijny. 3. Uroczystości powitania Cudownego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej.

1. Rekolekcje i Rada AKDP 2015

W dniach 30 stycznia ? 1 lutego 2015roku, w Płocku, w domu rekolekcyjnym STUDNIA obyły się doroczne rekolekcje Akcji Katolickiej: ?Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię?, w których wzięło udział 41 uczestników. W programie rekolekcji znalazły się: Msze św., adoracja Najświętszego Sakramentu,  sakrament pokuty, nauka śpiewu, różaniec, doroczne spotkanie Rady DIAK oraz spotkanie: rozmowy niedokończone członków AKDP.  Uczestnicy rekolekcji mogli także wysłuchać konferencji ks. kan. dr. Sławomira Zalewskiego na temat: ?Wewnętrzne i zewnętrzne niebezpieczeństwa grożące małym grupom religijnym?. Rekolekcje poprowadził ks. Piotr Marzec ? asystent kościelny AKDP. W wygłoszonych konferencjach przybliżał uczestnikom nauczanie Papieży o Akcji Katolickiej.

Ks. Asystent mówił, że: ?Trzeba uczyć się mądrości od Pana Jezusa Zwracał uwagę na rolę modlitwy w życiu człowieka, podkreślając, że w modlitwie jest klucz i fundament życia. Jeżeli wszystko nie jest zakotwiczone w Panu Bogu, to staje się płytkie. Trzeba podejmować modlitwę, aby AK istniała i przynosiła dobre owoce, ponieważ Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej!

Ks. kan. dr Sławomir Zalewski mówił na temat: ?Wewnętrzne i zewnętrzne niebezpieczeństwa grożące małym grupom religijnym?.

Użył sformułowania: ?Jeżeli w grupie nie ma problemów, to jest dopiero problem?.

Wymieniając zagrożenia podkreślał:

1.       Chęć nawracania innych (zapominamy o nawracaniu siebie) Akcent należy kłaść na nawracanie siebie

2.       Pycha ? ja jestem uformowany, ja mam kontakt z P. Bogiem- podstawowym obowiązkiem jest nawracanie samego siebie. Punktem wyjścia musi być moje nawrócenie.

3.       Drugi grzech, to grzech rywalizacji ? lekarstwem jest pokora ? ?Jezus ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi?. Często chcemy pokazać siebie- mówimy, że coś robimy dla Pana Jezusa, a tak naprawdę czynimy to dla siebie. Mogą stworzyć się grupy rywalizacyjne.

4.       Brak szczerości w grupie ( co robimy, jak przydzielamy zadania?), jak reagujemy na powstały konflikt? Często nie mamy odwagi powiedzieć, co czujemy, a przyczyną jest lęk. Ucieczką często staje się modlitwa. Konflikt urasta jak wulkan. Często uważamy, że to ?on? powinien ustąpić. Jak rozwiązać konflikt? Najlepiej na jego początku. Trzeba daną sytuację przemodlić i kierując się szczerością o danej sytuacji powiedzieć.

5.       Grzech języka ? wypowiedziana opinia, plotka (nieprawdziwa, negatywna – zabójstwo), powtarzanie informacji oszczerczych: obłuda ? puszczona informacja żyje własnym życiem, przy powtarzaniu, się potęguje ? należy taka sytuację przeciąć. Lekarstwem na grzechy języka ? jest prawda z miłością. Zapytać ? jak było?

6.       Brak konkretnych zadań we wspólnocie- ukierunkowanie na zadania – jednocześnie służy eliminacji problemów.

7.       Niszczenie ufności ? wynoszenie na zewnątrz tego, co było mówione w zaufaniu.

8.       Niejasne relacje we wspólnocie ? odpowiedzialni za powierzone zadanie. Za dobrze wykonane zadanie powinniśmy podziękować. Trzeba mówić jasno o przyjętych zasadach.

9.       Brak przebaczenia we wspólnocie. Grupa, która chce tworzyć wspólnotę. musi dorastać do przebaczenia. Jeżeli nosimy złość w sobie, ratunkiem jest: modlitwa, prośba o przebaczenie, przebaczenie( Przypowieść o Synu Marnotrawnym ). Przebaczenie jest źródłem do świętowania ? jesteśmy krok dalej. Jeżeli jest brak przebaczenia, wspólnota niszczy się.

10.     Zamykanie się w sobie- tworzenie klubów wzajemnej adoracji – (lęk przed przyjęciem nowej osoby do wspólnoty.

11.     Ekskluzywizm- polega na tym, że jesteśmy wyjątkowi (najlepiej wiemy, najlepiej robimy, mamy najlepsze metody głoszenia słowa Bożego). Jest tu ukryta pycha, ja jestem lepszy od innych, taka sytuacja prowadzi na bezdroża. Można za zasłoną Pana Boga realizować siebie, swoje ambicje kierując się obłudą i fałszem.

21 stycznia miało miejsce zebranie Rady AKDP. Zostały przedstawione sprawozdania z działalności DIAK,

POAK,  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, kalendarium na rok 2015, preliminarz finansowy, omawiano sprawy bieżące, zastanawiano się nad tym jak ożywiać działalność Akcji

Katolickiej w diecezji płockiej. Zarząd AKDP uzyskał jednogłośnie absolutorium.

Wypracowano kilka istotnych wniosków i uchwał do pracy Zarządu AKDP na rok 2015.

             Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

 ————————————————————-

2. VIII Płocki Maraton Biblijny.

Około tysiąca osób przeczytało w ciągu dwóch tygodni całe Pismo święte podczas VIII Płockiego Maratonu Biblijnego, który zakończył się w Bieżuniu w diecezji płockiej. Wydarzenie, które wpisało się w obchody 940-lecia diecezji zainicjowała Akcja Katolicka Diecezji Płockiej. Pierwszy fragment Biblii w katedrze płockiej odczytał bp Piotr Libera: ?Przez Swoje słowo Bóg w nas działa i nas uzdrawia? – przekonywał Płocczan.

Po raz pierwszy Płocki Maraton Biblijny został zorganizowany w nowej formule: w ciągu 15 dni kolejne księgi Pisma św. czytali wierni w poszczególnych miejscowościach diecezji: Płocku (parafia katedralna, Świętego Krzyża, św. Wojciecha), Rypinie (św. Stanisława Kostki), Pułtusku (św. Mateusza), Nowym Dworze Mazowieckim (św. Maksymiliana Kolbego), Dobrzyniu nad Drwęcą (św. Katarzyny), Bielsku, Staroźrebach, Nasielsku (św. Wojciecha), Opinogórze, Ciechanowie (św. Piotra Apostoła), Żurominie i Bieżuniu.

Maraton rozpoczęto Mszą św. w bazylice katedralnej płockiej, pod przewodnictwem bp. Piotra Libery. Przypomniał on wiernym, że tegoroczny maraton wpisał się w obchody 940-lecia diecezji płockiej, w przygotowania do nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz w trwający w ojczyźnie Rok św. Jana Pawła II. To on przecież zachęcał na Jasnej Górze w 1991 r., aby nie przestawać obcować z Ewangelią ? słowem Boga Żywego, ponieważ pomoże to lepiej zrozumieć siebie.

?Pamiętajmy, że gdy my czytamy Pismo św. to tak naprawdę Bóg czyta nasze serca. Zajmijmy się Jezusem i Jego słowem, a On zajmie się naszym życiem. Zanieśmy Mu noc problemów, trudów, wątpliwości i krzyży. Powtarzajmy słowa modlitwy pierwotnego Kościoła: `Daj sługom Twoim, Panie, głosić słowo Twoje z całą odwagą`? – zacytował hierarcha.

Po Mszy św. odczytał pierwszy fragment Biblii. Poza tym w gronie czytających ją znaleźli się m.in. przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń katolickich, w tym Akcji Katolickiej, księża i siostry zakonne, klerycy, ministranci, pracownicy Kurii Diecezjalnej i Sądu Biskupiego przedstawiciele władz samorządowych i instytucji kultury, strażacy.

Pismo św. odczytywał również prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, emerytowany starosta powiatu płockiego Michał Boszko, prezes płockiego Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Mirosław Kłobukowski.

?Czytaliśmy Słowo Boże w kościołach i na powietrzu ? bez względu na pogodę, na rynkach miast i miasteczek, aby Słowo Boże stało się obecne i słyszane w przestrzeni publicznej. Dzieło Maratonu Biblijnego stało się sposobem Nowej Ewangelizacji, która swe źródło ma w Jezusie Chrystusie? – podkreśliła Danuta Janicka, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, inicjującej VIII Płocki Maraton Biblijny.

Zarząd AKDP

 ———————————————————-

3. Uroczystości powitania Cudownego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej.

Uroczystość powitania Obrazu, której przewodniczył JE Kazimierz kardynał Nycz metropolita warszawski, miała miejsce 20 czerwca 2015r. Tysiące wiernych powitały Panią Jasnogórską na pułtuskim rynku. W grupie tej znaleźli się członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, którzy organizowali wyjazdy lub przyłączyli się do już zorganizowanych parafialnych wyjazdów na te szczególne uroczystości. Aby stworzyć szczególny klimat powitania Ikony Jasnogórskiej zabrali ze sobą sztandary, transparenty, chorągwie, znaki z logiem AK, emblematy, banery, różańce. Uroczystość została poprzedzona uwielbieniem Jezusa przez Maryję, które od godz. 9.00,  poprowadził wraz ze Szkołą Nowej Ewangelizacji im. Św. Łukasza Ewangelisty w Płocku o. Jose Maniparambil z Indii.  

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił kard. Kazimierz Nycz.

Pierwszą parafią, którą nawiedził obraz Jasnogórski była parafia św. Mateusza w Pułtusku i bazylika kolegiacka.

Najbliższy rok należy do Maryi. Będzie wielką uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej, bo w każdej parafii będą odprawione uroczyste Msze ku Jej czci, Apel Jasnogórski, procesje i śpiewy częstochowskie.

Tej ważnej chwili towarzyszy słowo bp. Piotra Libery zapisane na specjalnym obrazku:  ?Jest z nami Maryja, Matka Pana! Radujmy się Jej obecnością w każdej wspólnocie parafialnej diecezji płockiej. Przy Najlepszej Matce przeżyjmy chwile osobistej modlitwy i zawierzenia. Niech Bóg przez Maryję pociąga nasze serca ku miłości, nadziei i pokojowi. O to się modlę i z serca Wam błogosławię”.

Zabiły dzwony w całej diecezji, gdy w sobotę, 20 czerwca o 15.00 witano na pułtuskim rynku wędrujący po polskich diecezjach obraz Jasnogórski. Długa procesja ze sztandarami pułtuskich parafii, szkół i uczelni, 20 biskupów z kard. Kazimierzem Nyczem witali Matkę Bożą.

Biskup płocki witając wizerunek Maryi powiedział: ? Tak oto kładziemy u Twoich stóp – Pani Jasnogórska – całe to wielkie, choć niełatwe, dziedzictwo naszego Kościoła, a także dzień dzisiejszy i przyszłość naszej Ojczyzny. (…) Będziemy starać się, aby z Nawiedzenia wyrosły szlachetne dzieła pojednań w naszych rodzinach, dobre dzieła nowej ewangelizacji, a także dzieła miłosierdzia i solidarności, wyrażającej się w trosce o starszych i bezrobotnych, o samotnych i ubogich, o zagubionych i umierających! Od początku uroczystości ikonie Jasnogórskiej, oprócz księgi Ewangelii, towarzyszył płonący kaganek wiary. I tak będzie w każdej parafii. Na zakończenie Mszy św. księża proboszczowie z delegacjami parafii otrzymali kaganek – diecezjalny znak nawiedzenia i zadanie, aby przy Maryi rozpalić w sobie i wokół siebie wiarę, nadzieję i miłość.

                                      Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

patrz – galeria (z trzech informacji)

Diec. płocka. 2. VIII Płocki Maraton Biblijny.2015-07-02_006

2015-07-02