Diec. rzeszowska. Uroczystość Chrystusa Króla ? święto patronalne KSM i Akcji Katolickiej. Zebranie AK Diecezji Rzeszowskiej.

Uroczystość Chrystusa Króla ? święto patronalne KSM i Akcji Katolickiej.

Z okazji patronalnego święta KSM i Akcji Katolickiej jej członkowie z diecezji rzeszowskiej zgromadzili się 23 listopada br. na Eucharystii w Kościele Katedralnym w Rzeszowie. 19 prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej otrzymało nominację z rąk Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby.

Uroczystość Chrystusa Króla skłania nas do refleksji nad posłannictwem powierzonym we wspólnocie Kościoła każdemu z nas przez Jezusa, który z całą mocą potwierdza, że ?wszystko co uczyniliśmy jednemu z braci najmniejszych? (Mt 25,40), dotyka przede wszystkim Jego Serca. Królestwo Chrystusa to wrażliwość na upokorzenia i słabości bliźnich,  On Dobry Pasterz jest tym, który opatrzy, uleczy i podniesie z upadku podkreślił Ksiądz Biskup. Mamy uwielbiać Pana, przepraszać i dziękować za otrzymane łaski, oraz prosić by z każdym dniem  bardziej odpowiedzialnie i skutecznie budować królestwo sprawiedliwości, miłości, łaski i pokoju. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup odniósł się do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata wskazując na Jezusa Chrystusa, poprzez którego Bóg wprowadza królestwo życia , prawdy i sprawiedliwości. Nasze uznanie Chrystusa za Króla to wyraźne wyznanie naszej wiary , określenie swojego stosunku do Boga opartego na zaufaniu Jemu i posłuszeństwie oraz na otwarciu się na drugiego człowieka. Chrystus Król jest Królem nieskończonego miłosierdzia, włącza w budowanie królestwa ludzi, których obmyła woda chrztu św. Ksiądz Biskup Ordynariusz życzył zebranym, aby Akcja Katolicka i KSM pomimo przeciwności rozwijały swoją działalność i nie ustawali w pracy nad kształtowaniem pozytywnych postaw swoich członków. Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej ks. Stanisław Potera dziękując wszystkim za kolejny rok pracy, zwrócił uwagę, aby na terenie każdej parafii była grupa katolików świeckich współpracujących z księżmi proboszczami i Biskupem. Na terenie naszej diecezji działa obecnie 138 oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej podkreślił ks. Asystent. Nowo mianowany Prezes Zarządu DIAK Jeremi Kalkowski zaznaczył, iż ,, w dalszym ciągu będziemy się starać, realizować wezwanie Jana Pawła II, który mówił ?bądź chrześcijaninem naprawdę, nie bądź chrześcijaninem byle jakim?. Spróbujemy odnowić nasze życie rodzinne i zawodowe ? zapewnił Prezes DIAK.

Każdy chrześcijanin jest wezwany, aby ewangelizować, by ukazywać człowiekowi Chrystusa. Jako członkowie Akcji Katolickiej jesteśmy nieustannie zapraszani przez Chrystusa do działania z odwagą, do gromadzenia ludzi którzy chcą wprowadzać miłość, sprawiedliwość i pokój. Wspólnotowe spotkanie członków Akcji Katolickiej, Asystentów Diecezjalnych, Zarządu DIAK oraz Prezes KIAK Haliny Szydełko w sali parafialnej zakończyło modlitewne skupienie.

Módlmy się abyśmy trwali w posłannictwie i powiększali szeregi ludzi wiernie podążających śladami.

Małgorzata Jaworska

————————————————————————–

Zebranie AK Diecezji Rzeszowskiej.

25 października br. w parafii Świętego Michała Archanioła w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickie poprzedzone Eucharystią.

Uczestniczyli w nim prezesi parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej oraz osoby nominowane do rady przez bp. Kazimierza Górnego. Zebrani wysłuchali sprawozdań: merytorycznego z działalności Stowarzyszenia, które przedstawił Prezes Artur Stojałowski, sprawozdania finansowego, które przedłożył skarbnik Andrzej Rylski, Komisji Rewizyjnej, które złożyła Alicja Tryczyńska. Podsumowania czterech lat pracy Zarządu dokonał Diecezjalny Asystent Kościelny Ks. prałat Stanisław Potera, podkreślając, iż powszechnym oczekiwaniem jest, aby AK była widoczna w swoim działaniu, czynnie włączała się w życie parafii i diecezji. Obecna na spotkaniu Prezes KIAK Halina Szydełko, wskazała główne kierunki dalszej pracy- kalendarium na 2015 rok, przestawiła propozycje działań na najbliższe lata : II Krajowy Kongres AK /wrzesień 2015/ –  wydarzenie, które doda AK energii i wskaże kierunki działania na przyszłość, przygotowania do 1050 rocznicy Chrztu Polski, dzieło Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz zaprosiła na konferencję AK w sejmie RP.

Zebrani przedstawiciele Akcji Katolickiej dzielili się swoimi niepokojami związanymi z promowaniem ideologii sprzecznych z chrześcijańską wizją człowieka. Podjęto dyskusję dotyczącą przewrotnych zapisów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zebrani wyrażali sprzeciw wobec poczynań godzących w małżeństwo i rodzinę, ograniczania  prawa rodziców do wychowywania dzieci czy wcielaniem w życie genderowskich zasad dotyczących kwestii płci, to działanie przeciw normalności podkreślali. Sprawy organizacyjne zakończyły zebranie wspólnotowe. Nowy Zarząd DIAK  ukonstytuował się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014r.

                                          ZARZĄD DIAK na lata 2014-2018   

Jeremi Kalkowski – Prezes Zarządu – parafia Błogosławionego Władysława Findysza – Rzeszów
Maria Hatylak – Wiceprezes – parafia  -Narodzenia NMP Rzeszów- Staroniwa
Teresa Macek –  Wiceprezes – parafia Narodzenia NMP – Tarnowiec
Małgorzata Jaworska – Sekretarz – parafia Miłosierdzia Bożego – Palikówka
Andrzej Rylski – Skarbnik – parafia Świętego Michała Archanioła –  Rzeszów
Magdalena Dzioch  – Członek – parafia Narodzenia NMP Staroniwa – Rzeszów
Halina Szydełko – Członek – parafia Świętego  Judy Tadeusza – Rzeszów
Katarzyna Szum – Członek ? parafia Świętego Łukasza Ewangelisty – Mrowla
Bogusław Cieśla – Członek parafia Świętego Wojciecha ? Trzebownisko
Jan Furtek – Członek – parafia Wniebowzięcia NMP – Krasne
Tadeusz Rzucidło ? Członekparafia Wniebowzięcia NMP  -Świlcza
Paweł Soczek ? Członek ? parafia  Matki Bożej Fatimskiej i Świętego Ojca Pio

Małgorzata Jaworska

patrz – galeria
Diec. rzeszowska. Uroczystość Chrystusa Króla ? święto patronalne KSM i Akcji Katolickiej. Zebranie AK Diecezji Rzeszowskiej.20_05

2014-13-10