Diec. rzeszowska. ,,IDŹCIE I GŁOŚCIE?? ? zadanie na całe życie dla każdego wierzącego. Spotkania dekanalne Akcji Katolickiej 2017.

Hasło Kościoła na rok 2017 ,,Idźcie i głoście?? koncentruje się na sakramencie chrztu, odnowieniu we wierzących dojrzałej duchowości chrzcielnej, poprzez głoszenie prawd wiary, osobistego nawrócenia  i pogłębiania życia chrześcijańskiego, czego owocem ma być postawa świadka Ewangelii. Temat ten był podstawą spotkań Członków POAK  w dekanatach naszej diecezji w dniach 06-16 marca br. którym przewodniczył Diecezjalny Asystent AK Ks. Prałat Stanisław Potera wraz z Zarządem DIAK. Idźcie i wy do mojej winnicy(Mt 20,3-4) to wezwanie Pana Jezusa skierowane do każdego człowieka, który przychodzi na świat , nie po to aby ,,wegetować?? i spędzić wygodne życie, lecz aby zostawić trwały ślad. Za św. Janem Pawłem II potrzeba nam wykonać ruch w kierunku samego Boga żywego, w stronę własnego wnętrza, serca i sumienia, ruch w stronę ludzi których Chrystus stawia na drodze naszego życia i w stronę świata. Jest to wezwanie do wierzących do dzielenia się Ewangelią, dobrą nowiną, zaskakująca i ważną z innymi.,,Uwierzyliśmy miłości Boga?? tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego życia. We współczesnym światopoglądzie i kulturze, Pan Bóg został skutecznie usunięty z realnego świata, z przestrzeni życiowej człowieka, świat Zachodu nie neguje istnienia Boga, lecz Go ignoruje. Żyć prawdą we współczesnym świecie, to odkrywać, że Bóg nie jest wielkim nieobecnym , ale jest Bogiem bliskim- dziś obecnym w życiu tych którzy w Niego wierzą wskazywał ks. Prałat Stanisław Potera. Wezwanie Idźcie i głoście jest zobowiązaniem do dzielenia się Ewangelią w naszej codzienności,  to obowiązek który jest wpisany w powołanie każdego katolika. Jak dziś wypełniać to zobowiązanie:
– głoś Osobę ? to wezwanie do mówienia o Jezusie ? w prawdzie Jego Osoby- prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga / o Jego życiu, słowach, czynach/
– głoś słowem i czynem ? Jezus wypełniał swoje posłannictwo poprzez-nauczanie i czyny, Boże słowo ma wielką moc , podobnie słowa chrześcijan nie tylko informują ale mają moc zmieniania rzeczywistości, świadczę czynami  i moje życie potwierdza moje słowa
– głoś Kościół ?Ewangelia podkreśla niezbędność Kościoła, Bóg ?tak i Kościół ?tak
– głoś wypełnienie Przymierza ? zawarcie  przymierza – to wejście w szczególne relacje z Bogiem, rodzinne relacje z Bogiem
– głoś sakramenty ? są niezbędne do życia wiary,

Idźcie  i głoście ? te słowa skierował kiedyś Jezus do uczniów, dziś Kościół w Polsce przypomina te słowa wiernym, zapraszając do zaangażowania w dzieło ewangelizacji podkreślił prelegent. Pragniemy aby wszyscy członkowie Akcji Katolickiej zaangażowali się,  rozpoznając wcześniej  stan swego serca, pogłębiając prawdy, czym jest Ewangelia, sama w sobie i dla nas osobiście, poprzez świadomość funkcjonowania w świecie, refleksji nad treścią ewangelizacji. Jezus jest z nami i przez Ducha Św. pomaga nam to wezwanie wypełniać mimo naszych niedoskonałości. W prowadzonej dyskusji Asystent Diecezjalny nawiązał do istoty działania stowarzyszenia, zwracając uwagę na formację i aktywność członków AK na rzecz Kościoła. Spotkania w dekanatach były okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, były inspiracją do dalszych działań, szczególnie ubogacały liczną obecnością członków POAK.  Niech świadomość wyzwań umocni nas, Akcję Katolicką do odważnego działania by ?iść i głosić Ewangelię ? : także wtedy, gdy staje się dla wielu ?znakiem sprzeciwu? oraz  umocni nas w służeniu  potrzebującym. Stała formacja, modlitwa  /Pierwsze soboty miesiąca/, aktywność na rzecz Kościoła, niech pobudza nas do  świadomej odpowiedzialności i troski o Kościół. Spotkania dekanalne ubogaciła swoją obecnością Halina Szydełko ?Przewodnicząca RRiSK Diecezji Rzeszowskiej ?Poseł RP , przedstawiając zamierzenia i zadania RRiSK oraz bieżące spawy z prac Sejmu RP.

                                                                                                                     Króluj nam Chryste!

Mgorzata Jaworska

patrz – galeria

SPOTKANIA DEKANALNE AK 2017..002

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-23