Komunikat Rady Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Paradyż 29.10.2016 r.

W Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu obradowała Rada Diecezjalnego Instytutu AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Po Mszy Św. w kościele seminaryjnym zebrani spotkali się z Biskupem Diecezjalnym Tadeuszem Lityńskim, który w swoim słowie zachęcał nas do działania poprzez nawiązanie do hasła ?Idźcie i głoście?, wyznaczonego przez Konferencję Episkopatu Polski jako dewiza pracy duszpasterskiej w roku 2016/2017. Powinniśmy odważnie świadczyć o Chrystusie, gdyż On sam ?jest Panem ryzyka?. Nasz ks. Biskup przekazał też bieżące informacje z życia Kościoła w naszej Diecezji. Następnie, po słowie asystenta DIAK ks. Zbigniewa Samociaka, wysłuchaliśmy prezes KIAK Urszuli Furtak, będącej jednocześnie prezes DIAK, która przybliżyła nam działania AK na poziomie krajowym. W czasie obrad podsumowano najważniejsze wydarzenia mijającego roku, w które włączyła się AK. Były to między innymi: uroczystość 1050 lecia Chrztu Polski w Poznaniu, pielgrzymka AK na Jasną Górę, diecezjalne obchody rocznicy Chrztu Polski w Międzyrzeczu, konferencja w Zielonej Górze ?Kochamy każde dziecko?, organizacja Dnia Papieskiego na przykładzie Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry czy udział delegacji AK w Pielgrzymce Narodowej do Rzymu. Członkowie Rady zostali poinformowani o rozwoju Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze, którego organem prowadzącym, na prośbę Biskupa Diecezjalnego, jest AK. Mijający rok był rokiem niezwykle bogatym w różne przeżycia i wydarzenia. Wyjątkowym jednak było powierzenie przez KEP funkcji prezesa KIAK osobie wywodzącej się z naszej Diecezji.

Przez nami w najbliższym czasie ponadto wydarzenia listopadowe: finał Konkursu ?Ojczyzno Ma? w Zielonej Górze na poziomie gimnazjalnym, kolejny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie a także zaznaczymy swój udział w zakończeniu Roku Miłosierdzia w Krakowie oraz obchody Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata ? Święta Patronalnego Akcji Katolickiej. Podczas Rady przejęto plan pracy naszego stowarzyszenia na następny rok z uwzględnieniem kościelnych wydarzeń diecezjalnych i krajowych. W naszej Diecezji wiele oddziałów AK działa w sposób bardzo dobry ale dyskutowano również nad rozwinięciem działalności słabszych oddziałów. Rozwój AK jest możliwy tylko i wyłącznie we współpracy z ks. proboszczami. Za Posynodalną Adhortacją ?Christifideles Laici? można przytoczyć, że ?Nie chodzi jednak tylko o to, byśmy wiedzieli, czego Bóg chce od każdego z nas w różnych sytuacjach życia. Trzeba jeszcze czynić to, czego Bóg chce. Przypominają nam o tym słowa Maryi, Matki Jezusa, wypowiedziane do sług w Kanie: ?Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie? (J 2, 5). Ażeby zaś w postępowaniu dochować wierności woli Bożej, trzeba być do tego zdolnym i stale tę zdolność rozwijać. Oczywiście, z pomocą łaski Bożej, której nigdy nie braknie, jak mówi św. Leon Wielki: ?Ten, który dał godność, da także siłę!? oraz poprzez wolną i odpowiedzialną współpracę każdego z nas?.

Króluj nam Chryste!

Członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

TVP nagrała krótką relację z Rady DIAK – https://gorzow.tvp.pl/27534619/rada-akcji-katolickiej-podsumowala-dotychczasowe-dzialania

patrz – galeria

??????????????????????

2016-10-30