Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie.

W sobotę 23 września 2017 r. w Poznaniu odbyło się kolejne Forum Duszpasterskie wprowadzające w temat nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2017-2019, w tym roku zorganizowane po raz pierwszy jako Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie.

Gościem specjalnym tegorocznego Forum był kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który w Kościele Św. Rocha przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie Forum a w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej wygłosił referat nt. „Duch świętości w Kościele”. Oba pełne teksty opublikowano na stronie Archidiecezji Poznańskiej, do których lektury serdecznie zachęcam.

Po słowach wprowadzenia abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego KEP  oraz wykładzie  kard. Roberta Saraha zebrani wysłuchali założeń do nowego programu duszpasterskiego w Polsce przedstawionych przez abpa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego,  przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP. Wprowadzeniem do dyskusji panelowej wokół tematu  Forum było wystąpienie ks. Krzysztofa Porosło z Krakowa nt. Tajemnicy namaszczenia.

Każda z części bardzo bogatego Forum, dla wielu jego uczestników rzuciła jasne światło na istotę oraz kierunek zaangażowania świeckich w Kościele a także odczytania powierzonej misji w odniesieniu do wskazań programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

Wśród ponad tysiąca uczestników licznie zgromadzili się przedstawiciele Akcji Katolickiej z wielu polskich diecezji, w tym: z diecezji częstochowskiej, gliwickiej, gnieźnieńskiej, kaliskiej, katowickiej, łódzkiej, płockiej, tarnowskiej, toruńskiej, warszawskiej, włocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej oraz poznańskiej. Wielu z nich towarzyszyli również Diecezjalni Asystenci Kościelni Akcji Katolickiej, którym szczególnie serdecznie dziękuję.

Raz jeszcze pragnę serdecznie podziękować Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej na czele z Panią Prezes Bogumiłą Kanią – Łącką za wielkie zaangażowanie i ogrom poświęconego czasu w organizację Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego.

Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

patrz – galeria