Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

„Królowo Polski! Przyrzekamy – Akcja Katolicka na 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej”