??nie miłujmy jedynie słowem i językiem, ale czynem i prawdą!? 1J 3,18. II Kongres Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z okazji XX-lecia powstania. Szczecin, 20-21.11.2015r.

2.ii-kongres-diecezjalnego-instytutu-akcji-katolickiej-archidiecezji-szczecinsko-kamienskiej-z-okazji-xx-lecia-powstania-szczecin-20-21-11-2015rW dniach 20 i 21 listopada 2015 roku, w Szczecinie, odbył się II Kongres Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Kongres został zorganizowany z okazji jubileuszu XX-lecia Akcji Katolickiej na ziemiach Pomorza-Zachodniego.

Obchody kongresu rozpoczęły się w piątkowe popołudnie, w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin. Był to dzień poświęcony na wspomnienia, podsumowanie dwudziestu lat działalności AK na Pomorzu Zachodnim oraz odznaczenie zasłużonych członków AK. Spotkanie otworzyły wystąpienia Pani Prezes DIAK Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Stefanii Biernat oraz Asystenta Diecezjalnego ks. prał. dra Ireneusza Sokalskiego. Pierwszy dzień Kongresu swoją obecnością zaszczycili JE abp Andrzej Dzięga, metropolita Szczecińsko-Kamieński oraz JE Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, emerytowany biskup pomocniczy w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, przez lata wspierający działalność miejscowej Akcji Katolickiej. Po oficjalnym rozpoczęciu zaprezentowano film dokumentalny, przedstawiający historię Akcji Katolickiej w Polsce oraz prezentację multimedialną, podsumowującą aktywność Akcji Katolickiej w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Z okazji jubileuszu wręczono pamiątkowe medale dla najbardziej zasłużonych działaczy, współtworzących AK na ziemiach Pomorza Zachodniego. Inni, obecnie najbardziej aktywni członkowie AK zostali uhonorowani uroczystymi błogosławieństwami JE abp Andrzeja Dzięgi, metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Z kolei Parafialni Asystenci otrzymali uroczyste podziękowania za wkład w animację i wspieranie działań Akcji na terenach swoich parafii. Pierwszy dzień kongresu zwieńczył koncert Szczecińskiego Chóru Chłopięcego Szczecińskie Słowiki, dyrygowany przez pana Grzegorza Handke.

Drugi dzień kongresu rozpoczęła uroczysta Msza święta ku czci Chrystusa Króla Wszechświata, która miała miejsce w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Liturgia była związana nie tylko z jubileuszem AK, ale również niezwykle ważnym akcentem było złożenie jako dar na ołtarzu dokumentu, będącego owocem prac synodu metropolitalnego. Ponadto, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to także święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Ostatnim aktem kongresu była intedyscuplinarna konferencja naukowa, organizowana wspólnie z Katedrą Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, pt. Katolik świecki w Kościele, społeczeństwie i polityce, która odbyła się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwszy wykład, pt. Ofensywa liberalizmu ? wojna z chrześcijaństwem, wygłosiła Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej pani Halina Szydełko. W swoim wystąpieniu Pani Prezes ukazała współczesne zagrożenia w przestrzeni życia społecznego i politycznego, związane z agresywną formą liberalizmu. Drugi wykład, pt. Świeccy katolicy a obywatelski wymiar społeczeństwa, zaprezentowała pani dr Anna Królikowska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematyka tego wystąpienia koncentrowała się na ukazaniu socjologicznych uwarunkowań aktywności katolików, w kształtowanie obywatelskiego społeczeństwa. Trzecim prelegentem był JE bp. prof. Henryk Wejman, który w wykładzie pt. Miłosierdzie jako zasada życia społecznego, ukazał społeczne implikacje rzeczywistości miłosierdzia. Po trzech wykładach odbyła się publiczna dyskusja nad zaprezentowanymi tematami. Drugą sesję rozpoczął wykład pana dr Piotra Goniszewskiego, z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz sekretarza DIAK, pt. Kościół i państwo w refleksji teologiczno-politycznej XIX i XX w. Tematyka tego wystąpienia koncentrowała się na trzech modelach relacji pomiędzy rzeczywistością doczesną i polityczną a rzeczywistością duchową. Ostatni wykład, pt. Duchowość katolika świeckiego a kryzys w myśli św. Jana od Krzyża, konferencji zaprezentowała pani mgr Agnieszka Dąbrowska. Referat ten pokazał pozytywny wymiar kryzysu, jako jeden z etapów rozwoju duchowego, oparty na nauce wielkiego mistyka Kościoła, św. Jana od Krzyża. Po wykładzie miała miejsce kolejna publiczna dyskusja nad wygłoszonymi referatami.

II Kongres Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zwieńczyło przesłanie kongresowe.

Podsumowując, można stwierdzić, że kongres był niezwykle owocnym i ważnym wydarzeniem w działalności AK na ziemiach Pomorza Zachodniego. Był to czas wspomnień i podsumowań, czas modlitwy liturgicznej, ale także czas poważnej refleksji naukowej. Akcja Katolicka w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej spojrzała nie tylko w swoją przeszłość, ale także wytyczyła kierunek działania na kolejne lata. Próba opisania współczesnej kondycji katolika świeckiego pozwoliła zrozumieć jak wiele pracy przed Akcją Katolicką w dziedzinie aktywności na styku przestrzeni działalności Kościoła, społeczeństwa i polityki.

Piotr Goniszewski

patrz – galeria

II Kongres Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z okazji XX-lecia powstania. Szczeci_02