Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

0

MIĘDZYDIECEZJALNE REKOLEKCJEKCJE DLA LIDERÓW AKCJI KATOLICKIEJ

Serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznych międzydiecezjalnych rekolekcjach skierowanych do liderów Akcji Katolickiej, skupionych ...
0

Zebranie Rady KIAK

W sobotę 03 lutego 2018 roku w Centrum Okopowa – Caritas Polska, ul. Okopowa 55, w Warszawie odbędzie się zebranie Rady Krajowego ...
0

Bożonarodzeniowe spotkanie z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

10 stycznia 2018 roku, w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe Prezydentów, Burmistrzów ...
0

Spotkanie opłatkowe DIAK Archidiecezji Lubelskiej

W piątek, 5 stycznia 2018 r. w „Domu Nadziei” w Lublinie, odbyło się spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Archidiecezji ...
0

Duchu Święty natchnij i prowadź!

Warszawa była kolejnym miejscem spotkania p. prezes KIAK – Urszuli Furtak z Zarządem Diecezjalnym Akcji Katolickiej. Bożonarodzeniowy ...
0

Rok pracy za nami

Kończący się rok 2017 stanowi doskonałą okazję do podsumowania działań Akcji Katolickiej w Polsce. Rytm pracy apostolskiej ...
0

Święta Bożego Narodzenia

Gość w dom, Bóg w dom – to piękne stare polski przysłowie. Jakże wymowne w czasie Świąt Bożego Narodzenia.  Nasze wieczerze ...
0

Zarząd Krajowy podsumowuje rok pracy apostolskiej

W sobotę 16. grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu KIAK. Przybyłych na posiedzenie członków powitali prezes Urszula ...
0

Niedziela radości z bliskości Jezusa

Trwa adwent. Z wiarą i radością oczekujemy na przyjście Pana. Tą radością pragniemy jako wspólnota Akcji Katolickiej dzielić ...
0

Kierunki działania AK w Polsce i Kalendarium na 2018 rok

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Kierunki pracy Akcji Katolickiej ...
0

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

W ubiegłą niedzielę uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zakończyliśmy kolejny rok liturgiczny, który obfitował ...
0

Złoty medal „GLORIA  ARTIS” dla Księdza Infułata Jerzego Bryły

Na wniosek Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Księdzu Infułatowi ...