Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka broni rodziny. (18.09.2015)