Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

UFNI W OPIEKĘ MARYI – Pielgrzymka AK na Jasną Górę, 20.06.2015.